Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Lär om medier - för dig som jobbar med barn, unga och medier

För att kunna fatta medvetna beslut i vår medievardag är idag medie- och informationskunnighet - MIK - en nödvändig kompetens för alla i samhället. Lär om medier (före detta MIK-rummet) vänder sig till lärare på grundskola, gymnasium, bibliotekarier och föräldrar där syftet är att öka kompetensen kring MIK. Lär om medier har koppling till läroplanen och tillhandahåller arbets- och diskussionsmaterial för målgruppen.

Falsk reportagefilm belyser propaganda


Hur fungerar propaganda? I ”Det nya hotet”, en falsk reportagefilm om invaderande tvättbjörnar, visas hur det kan gå till. Många av mänsklighetens stora katastrofer, bland annat Förintelsen, har möjliggjorts av propaganda. Filmen om tvättbjörnarna ingår i utbildningsmaterialet ”MIK för mig” för högstadiet och gymnasiet.

> Gå till "MIK för mig"

> Läs mer på "Källkritik - vem, vad, varför?"

Så gjordes den falska reportagefilmen


Syftet med propaganda är inte att informera, utan att påverka. Genom att betona vissa fakta och hoppa över andra, blanda sanning med påhitt, använda dramatiska bilder och suggestiv musik skapar filmmakarna rädsla och avståndstagande hos tittaren. Här får du veta hur filmen ”Det nya hotet” gjordes.

> Gå till "MIK för mig"

> Läs mer på "Källkritik - vem, vad, varför?"

Är du redo för det nya medielandskapet?