Nyhetsbrev mars 2011

 

Krönika: Vi ska rusta barnen med mediekunnighet

Krönika av Anki Dahlin, direktör för Statens medieråd: Det har varit intensiva och spännande veckor för Statens medieråd sedan starten den 1 januari 2011. Vi har ägnat den här första tiden åt att konkretisera uppdraget från regeringen och planera aktiviteter för framtiden. Du kan läsa om några av våra kommande satsningar i ett pressmeddelande här. Ett av myndighetens uppdrag är att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare. Det vill vi göra genom att verka för ökad mediekunnighet. Med mediekunnighet i ryggen kan barn och unga förhålla sig kritiskt till det de ser, hör, läser, konsumerar och producerar via medier. Kvaliteten i medieanvändningen ökar därmed.

 

Pressmeddelande: Mediekunnighet är nyckeln till medveten medieanvändning

När Statens medieråd bildades den 1 januari 2011 togs vuxencensuren av film bort, nu är det dags att fokusera på hur vi kan stärka barn och unga i deras medieanvändning. Det finns i dag nära två miljoner barn under 18 år i Sverige; dessa är i fokus för Statens medieråds verksamhet. Statens medieråd vill stärka dem i deras medieanvändning och rusta dem med mediekunnighet. För att nå dem vänder vi oss främst till pedagoger, nära-barn-professionella och representanter för mediebranscherna för att sprida information om barns och ungas medievanor.

Statens medieråd på Facebook

Nu kan du hitta Statens medieråd på Facebook. Där kan du följa vårt arbete för att stärka barn och unga i deras medieanvändning och skydda dem mot skadlig mediepåverkan. Statens medieråds Facebooksida är även till för att främja en dialog kring myndighetens ansvarsområde. Besök den här och "gilla" om du gillar.

 

Lektionsmaterial för att arbeta med de yngre barnens medievanor

I och med att datoranvändningen går ned i åldrarna har Statens medieråd och Mediekompass tagit fram en lärarhandledning om barns medievardag. Materialet passar lektioner i förskolan upp till årskurs 5. Syftet är att inventera medievanorna i klassen, få barnen att reflektera kring medieanvändningen och diskutera medier sinsemellan. Underlaget för lärarhandledningen är Statens medieråds (f.d. Medierådet) rapport Småungar & Medier.

 

Minnesskrift över Medierådets 20-åriga verksamhet

Den sista december 2010 upphörde kommittén Medierådet efter 20 år och verksamheten flyttades i sin helhet över till den nybildade myndigheten Statens medieråd. I minnesrapporten Från videovåld via www till World of Warcraft beskrivs Medierådets, tidigare Våldsskildringsrådet, unika verksamhet inom Regeringskansliet och svensk statsförvaltning mellan 1990–2010.

 

Nätvandra! En instruktion i samtal med unga online

Ungdomars vardag kretsar allt mer kring nätet och olika nätverkssajter, därför är det viktigt att det finns professionella ungdomsarbetare som i sitt yrke kan möta ungdomar på internet. Nätvandra! En instruktion i samtal med unga online är en metodbok i nätvandring skriven av Motala kommun och Fryshusets Nätvandrare. Boken beskriver hur personer som arbetar professionellt med ungdomar i Sverige kan integrera internet i arbetet, hur nätets möjligheter kan användas och vad man bör tänka på.

 

Ungdomar och integritet 2011

För fjärde gången ger Datainspektionen ut Ungdomar och integritet, en undersökning av ungdomars inställning till integritet i allmänhet och integritet på internet i synnerhet. Rapporten visar att det är allt vanligare att unga lägger upp bilder och videoklipp på sig själva på nätet, skriver kommentarer under eget namn och delar med sig av information om sig själva. Det är också vanligare att unga kollar upp nya vänner och bekanta genom internetsökningar och att acceptansen för detta har ökat. Samtidigt ökar andelen unga som funderar på integritetsfrågor.

Box 7728, 103 95 Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 65, uppg. C, pl. 5

Telefon: 08-24 34 25 E-post: registrator[a]statensmedierad.se

www.statensmedierad.se

Box 27204, 102 53 Stockholm

Besöksadress: Borgvägen 1, plan 5, Stockholm

Telefon: 08-665 14 60

E-post: registrator[a]statensmedierad.se