Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Startsida Statens medieråd - barn, unga och medier

Vi blir Mediemyndigheten

Statens medieråd blir Mediemyndigheten den 1 januari 2024.

Ungar & medier 2023

Läsandet ökar, spelandet minskar. Läs mer om 2023 års upplaga av Ungar & medier.

Safer Internet Centre

För barn och ungas trygghet på internet. Vi samordnar Sveriges Safer Internet Centre.

Mediemyndigheten

Ungar & medier 2023

Safer Internet Centre

Aktuellt

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här hittar du det som är aktuellt hos oss just nu.

MIK Sveriges kunskapsbank

Kunskapsbanken är fylld med tips, fördjupning och material för dig som är pedagog, bibliotekarie, förälder, barn, tonåring eller pensionär. Här finns något för alla som vill stärka sin medie- och informationskunnighet. 

Pojke med mobiltelefon i handen.

Safer Internet Centre

Sveriges Safer Internet Centre erbjuder information, vägledning och stöd för ökad trygghet på nätet. Centret drivs av Statens medieråd och barnrättsorganisationen BRIS.

Safer Internet Centre

Safer Internet-centren arbetar runtom i Europa för att öka barns trygghet på nätet genom att ge kunskap och stöd till barn och unga, vårdnadshavare och professionella. I Sverige drivs centret av Statens medieråd, Bris och ECPAT.

Rapporter och analyser

Statens medieråd är ett kunskapscentrum om barns och ungas medieanvändning, samt medie- och informationskunnighet. Här hittar du myndighetens rapporter och analyser.

 • Ungar & medier 2023

  Denna rapport om barns och ungas medievanor och attityder till medieanvändning bygger på svar från barn 9–18 år, insamlade...

  Digital kunskap Samhälle och demokratiMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar
 • Småungar & medier 2023

  I denna rapport redovisas resultaten från en enkätundersökning av medievanor bland barn 0–8 år, gjord hösten/vintern 202...

  Digital kunskap Samhälle och demokratiMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar
 • Sammanfattning av Ungar & medier 2023

  I denna sammanfattning presenteras de huvudsakliga resultaten i undersökningen bland barn och ungdomar i åldern 9–18 år hösten...

  Digital kunskap Samhälle och demokratiMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar