Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Åtal för olovlig filmvisning

För första gången sedan Statens medieråd bildades ska en eventuell överträdelse av lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt prövas i domstol.

Bild på domarklubba

Huvudförhandlingen hålls måndag 25 mars. Foto: Shutterstock.

Åtalad står en person som visat film vid en sammankomst som organiserades av Jehovas Vittnen sommaren 2018 på ett mässområde. Enligt åklagarens vittnen ska det vid tillfället ha visats filmer som inte var godkända av Statens medieråd för barn under 15 år.

Handlar inte om innehåll i film

Ett av Statens medieråds uppdrag är att fastställa åldersgränser för film som ska visas offentligt. Verksamheten regleras av en lag som stipulerar att en film som ska visas för barn under femton år vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning först måste ha granskats och fått en åldersgräns av Statens medieråd.

Lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt indikerar att statens filmgranskare ska väga barn och ungas rätt till information mot risken för skada för välbefinnandet. Det aktuella rättsfallet handlar emellertid inte om innehållet i de filmer som visats, utan om lagen är tillämplig på den här typen av sammanhang.

Huvudförhandlingen hålls måndag 25 mars 2019 vid Södertörns tingsrätt.

Mer om Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!