Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Böter efter att ha visat filmer som inte godkänts

Den person som sommaren 2018 ska ha visat film vid en sammankomst som organiserades av Jehovas vittnen döms till dagsböter. Filmerna hade inte granskats av Statens medieråd.

Domarklubba över böcker

En person som visat filmer som inte godkänts av Statens medieråd döms till dagsböter. Foto: Shutterstock.

I mars prövades en eventuell överträdelse av lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Åtalet gällde en person som ska ha visat film vid en sammankomst som organiserades av Jehovas vittnen. Enligt åklagarens vittnen ska det vid det aktuella tillfället ha visats filmer som inte var godkända av Statens medieråd för barn under 15 år. Efter en huvudförhandling vid Södertörns tingsrätt den 25 mars har nu dom fallit i målet. Den tilltalade döms till dagsböter för brott mot lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt.

Flera invändningar

Den tilltalades invändningar mot åtalet underkändes av tingsrätten. Den åtalade hävdade att sammankomsten omfattades av vissa undantag som finns i lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt och att en fällande dom skulle vara en kränkning mot yttrandefrihet och religionsfrihet.

—Domen är intressant i sig eftersom det är första gången i Statens medieråds historia som någon åtalas och döms för brott mot lagen om film som ska visas offentligt. Den är också intressant eftersom den förtydligar i vilka sammanhang lagen ska gälla, säger Johan Karlsson, verksamhetschef fastställande av åldersgränser vid Statens medieråd.

Påverkar domen Statens medieråds verksamhet på något sätt?

— Nej, egentligen inte. Om Jehovas vittnen skulle lämna in filmer till myndigheten skulle de granskas som vilka filmer som helst. Så hade det varit även innan den här domen.


Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!