Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Dom i mål om filmvisning

Fredag 14 februari kom hovrättens dom i målet där en person stått åtalad för att ha visat film offentligt för barn under 15 år, utan att först ha fått filmen granskad av Statens medieråd.

Ordförandeklubba ovanpå en bok

Foto: Shutterstock

Under 2019 dömdes personen till böter i tingsrätten för brott mot lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt (2010:1882). Personen är medlem i Jehovas vittnen och filmvisningen skedde under en sammankomst som församlingen organiserade på Stockholmsmässan.

Personen överklagade domen till hovrätten, där den nu prövats.

Hovrätten fastställer tingsrättens dom. Personen döms och påföljden bestäms till 100 dagsböter om 430 kronor för olovlig filmvisning.

— Vi välkomnar ett förtydligande i denna fråga. Nu får vi bedöma vilka konsekvenser domen får för vår verksamhet, säger Lotta Persson, verksamhetschef på Statens medieråd.

Fakta: så säger lagen

Ett av Statens medieråds uppdrag är att fastställa åldersgränser för film som ska visas offentligt. Verksamheten regleras av en lag som stipulerar att en film som ska visas för barn under 15 år vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning först måste ha granskats och fått en åldersgräns av Statens medieråd. Målet gäller bland annat huruvida den typen av sammanhang som personen visat film i ska räknas som offentligt.

Kommentar

För kommentar till media om domen, kontakta verksamhetschef Lotta Persson på telefon 08-665 14 11, eller på lotta.persson@statensmedierad.se

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!