Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

En styrgrupp är född

MIK Sveriges temporära styrgrupp har hunnit ses två gånger för att ta fram nätverkets riktlinjer och medlemsansökan för uppbyggnadsåret 2020. Gruppen består av Svenska Filminstitutet, Myndigheten för press, radio och tv, Kungliga biblioteket och Statens medieråd.

Christina Jönsson Adrial, Fatima Khayari, Anette Novak och Helena Söderman.

Christina Jönsson Adrial, Fatima Khayari, Anette Novak och Helena Söderman. Foto: Lianna Hallsénius.

Här delar styrgruppens medlemmar med sig av sin syn på nätverkets framtid.

Vad ser du mest fram emot med nätverket?

— Ser initialt fram emot en diskussion kring MIK och dess plats i samhället, Fatima Khayari, projektledare – Regioner, barn & unga, Svenska Filminstitutet.

Vilka hoppas du ska ingå i nätverket?

— Min förhoppning är att nätverket kommer att bestå av såväl myndigheter som andra aktörer som tillsammans har en bred kunskap om och erfarenhet av vad befolkningen behöver för att kunna navigera i och förstå det föränderliga medielandskapet. Jag tror att just en blandning av olika typer av aktörer ger goda förutsättningar att kunna ringa in ett så brett perspektiv på MIK-frågan som är nödvändigt för att nå ökad medie- och informationskunnighet, Helena Söderman, ställföreträdande generaldirektör för Myndigheten för press, radio och tv.

Hur tror du att nätverket kommer hjälpa/stötta er verksamhet?

— MIK är en sektorsöverskridande fråga och här behöver alla aktörer samarbeta. På lokal nivå har biblioteken ett brett samarbete med andra kommunala verksamheter och med folkbildningen. Inte minst därför behöver den statliga nivån möta upp med samverkan mellan myndigheter. Det finns mycket att lära av varandra och vi ska inte arbeta dubbelt. Ett väldigt konkret exempel på det är att kunna dela de lärresurser som utvecklats i en gemensam plattform, Christina Jönsson Adrial, avdelningschef - publik verksamhet, Kungliga biblioteket.

Hur tror du att nätverket kommer att berika ditt arbete?

— Att få regelbunden kontakt med en mängd aktörer som alla har både spets och djup inom medie- och informationskunnighet kommer att berika Statens medieråds arbete enormt. När globalisering, digitalisering och automatisering gör samhället alltmer komplext är effektiva, tvärdisciplinära samverkansmodeller avgörande, Anette Novak, direktör, Statens medieråd.

Mer om MIK Sverige-nätverket:

> MIK Sverige

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!