Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

EU-kommissionären: Kraftiga resurser behövs

Det var raka besked när EU:s kommissionär för den digitala ekonomin och det digitala samhället öppnade EU:s nya kampanjvecka för att uppmärksamma den samhälleliga vikten av medie- och informationskunnighet.

— Medie- och informationskunniga medborgare och kvalitetsjournalistik är avgörande i kampen mot desinformation. Medlemsstaterna måste satsa resurser i höjd med utmaningarna, säger Mariya Gabriel. 

Publik under MIL Week i Bryssel 2019.

Publik under MIL-week i Bryssel den 19 mars 2019. Foto: Statens medieråd.

Det arbete som den svenska regeringen initierat för att stärka samverkan mellan olika aktörer på området är helt i linje med vad kommissionären lyfte fram: vikten av att koordinera insatserna för att stärka befolkningen med de avgörande kompetenser och färdigheter som ryms inom medie- och informationskunnighet.

EU:s kommissionär för den digitala ekonomin och det digitala samhället Mariya Gabriel underströk att demokratierna är sårbara mot informationspåverkan och att det brådskar med att höja motståndskraften.
Desinformation, dataläckor, valpåverkan, integritetsbrott – utmaningarna är omfattande och då måste insatserna vara lika stora, menade kommissionären.

Ny kampanjvecka

EU:s nya kampanjvecka omfattar seminarier, rundabordssamtal och paneldebatter om allt från policy-frågor till exempel på framgångsrika insatser. På plats från Sverige fanns representanter från Statens medieråd, SVT, UR och Internetstiftelsen.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!