Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Fem regler om MIK

Under Bokmässan höll Statens medieråd och Martin Törnros från Interaktiva rum en workshop med praktiker, från bland annat skolor och bibliotek. Som en del i att göra begreppet MIK, medie- och informationskunnighet, tydligare arbetade deltagarna med UNESCO:s fem regler för ökad förståelse för MIK.

Martin Törnros på Bokmässan.

Martin Törnros på Bokmässan. Foto: Statens medieråd.

De fem reglerna är, i sammanfattning och översättning av Martin Törnros:

  1. Bibliotek, media, teknologi, internet är likvärdiga informations- och kommunikationsbärare och ska användas för att främja samhällsengagemang och hållbar utveckling.
  2. Varje person är skapare av information och kunskap och har något att berätta. Var och en ska besitta verktygen att tillgodose sig ny kunskap och att uttrycka sig.
  3. Information och kunskap är inte alltid neutral eller partiskt oberoende. Detta ska vara transparent och förståeligt för mottagaren.
  4. Alla vill förstå ny information och kunskap samt kommunicera, även om hen själv inte är medveten om, medger eller uttrycker denna önskan.
  5. Medie- och informationskunnighet förvärvas inte med en gång. Det är en upplevd och dynamisk process som kräver kunskap och attityd och innefattar tillgång till, utvärderande av samt eget skapande av information i olika medier, med olika teknologier.

— Jag har tänkt mig reglerna som ett spann av vad MIK handlar om. Det har varit mycket fokus på mottagarna, inte lika mycket på avsändaren. För mig handlar MIK mycket om det: alla är både konsumenter och producenter av information och vi behöver alla ha vissa grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att vara båda dessa, säger Martin Törnros.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!