Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Hon blir ny verksamhetschef på Statens medieråd

Hallå där... Lotta Persson som börjar som operativ verksamhetschef på Statens medieråd den tredje februari.

Bild på Lotta Persson

Lotta Persson. Foto: Privat.

Vad har du arbetat med tidigare?

—Jag är idag chefsjurist på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Jag har jobbat på MUCF sedan 2016 och var tidigare avdelningschef med ansvar för myndighetens internationella uppdrag samt statsbidragsgivning. På MUCF har fokus för mitt arbete varit att förbättra kvaliteten i bidragsgivningen i allmänhet och tillämpningen av det så kallade demokratikriteriet i synnerhet.

— Innan jag kom till MUCF var jag bland annat kanslichef för barnrättsorganisationen Ecpat samt jobbat med migrationsfrågor (både som handläggare och chef) på Migrationsverket. Jag har även arbetat som jurist och tf kanslichef hos Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen samt varit föredragande i domstol. Mitt fokus i arbetet har varit demokrati- och rättighetsfrågor, ofta med inriktning på barn och unga.

Hur känns det att börja arbeta på Statens medieråd?

—Statens medieråd har nog ett av den svenska statsförvaltningens mest spännande, angelägna, aktuella och utmanande uppdrag. Vår digitala värld erbjuder fantastiska möjligheter men också besvärliga fallgropar och faror för våra barn och unga. Jag ser fram emot att få vara med och bidra i detta viktiga arbete och att få lära mig mer om området av Medierådets experter.

Vad ser du som de största utmaningarna när det gäller medie- och informationskunnighet och barns medieanvändning i dagsläget?

—De stora utmaningarna när det gäller medie- och informationskunnighet samt barns medieanvändning sammanfaller i stor utsträckning med de utmaningar vi har i samhället i stort. Jag upplever att det finns ett glapp i kunskap mellan unga och deras föräldrar på det här området. Även de ökade klyftorna mellan olika grupper i samhället som också återspeglas på nätet är en utmaning.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!