Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Makthavarnas försök att stoppa näthatet

Vilka åtgärder kan motverka näthat? Frågan lyftes på Make Equals näthatskonferens.

På plats i Bryggarsalen i Stockholm den 2 maj möttes representanter från Facebook, Polisen samt Socialdemokraterna för samtal under rubriken ”Hur jobbar internets maktaktörer mot hat och hot på nätet?”. Aktörerna hade bjudits in som en punkt i programmet för stiftelsen Make Equals näthatskonferens.

Mikrofon mot röd bakgrund.

Foto: Shutterstock.

— Hat handlar om inställningar, attityder och liknande, vilket i sig inte är något uppdrag för Polisen. Vi tittar på den brottsliga delen. Mycket av det som skrivs i dag träffar inga lagrum. Man kan inte lagstifta bort attityder, men vi ska lyfta på de stenar som finns, sade Daniel Godman, nationell samordnare på området grundläggande fri- och rättigheter inom Polisen.

”Identifiera trollkonton”

Facebook menade att plattformen ska bli bättre på att involvera omvärlden, till exempel i form av samarbeten med andra aktörer på området.

— Vi kommer investera mer pengar i teknik som rör motverkandet av näthat. Och jobba mer med användarregler för att förbättra och förfina det som nödvändigtvis inte är brottsligt. Många är anonyma på vår plattform, fast det går emot våra användarregler. Men vi anser inte att starkare identifiering löser problemet med näthat. Vi har dock blivit bättre på att identifiera trollkonton, sade Janne Elvelid, Public Policy Manager på Facebook.

Riksdagsledamoten Fredrik Lundh Sammeli (S) tog fasta på vidare begrepp:

— Några konkreta saker vi kan göra är att utvärdera den lagstiftning vi har sjösatt. Vi kan också samla skaran av berörda myndigheter och aktörer för att se vilket nästa steg blir på området. Det här handlar inte bara om näthat, det är bredare än så och handlar i grunden om ett jämställt samhälle.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!