Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

No hate Europa möter No hate Sverige

Statens medieråd driver fortsatt kampanjen No Hate Speech Movement i Sverige på uppdrag av regeringen. Myndigheten träffade Anja Olin-Pape, ordförande för Europarådets kommitté för ungdomsfrågor, för att ta reda på vad som hänt sedan den europeiska No hate-kampanjen inleddes.

Anja Olin-Pape, ordförande för Europarådets kommitté för ungdomsfrågor, talar i mikrofon om No hate. 

Anja Olin-Pape, ordförande Europarådets kommitté för ungdomsfrågor, har arbetat med den europeiska kampanjen No Hate Speech Movement. I Sverige driver Statens medieråd fortsatt No hate-kampanjen på uppdrag av regeringen. Foto: Statens medieråd.

Anja Olin-Pape är ordförande för Europarådets kommitté för ungdomsfrågor och har arbetat för kampanjen No Hate Speech Movement Länk till annan webbplats. i Europa. Nu är den europeiska kampanjen avslutad, men i Sverige fortsätter arbetet genom den No hate-kampanj som Statens medieråd driver på uppdrag av regeringen.

Enligt Anja Olin-Pape har beslutsfattare och allmänhet blivit mer medvetna om att hat och hot förekommer på nätet, sedan den europeiska kampanjen inleddes 2013.

— Mycket har hänt på området. Det var ett uppvaknade då, men hat i form av hatiska kommentarer på nätet har eskalerat, säger hon.

Den ökande medvetenheten har bidragit till konkreta åtgärder. Anja Olin-Pape nämner bland annat att många sociala medie-plattformar infört funktioner för att anmäla innehåll som bryter mot reglerna. Samtidigt ligger det i många sociala plattformars natur att bidra till mer polarisering. Innehåll som är extremt åt något håll genererar mycket visningar.

— Det är viktigt att både politiker och företag tar sitt ansvar för att reglera diskussioner online och offline till förmån för positiva och inkluderande samtal.

Hur skulle samtalet online förändras om du fick önska fritt?

— Att det präglades mer av positiva narrativ. Sociala medier har en enorm potential att möjliggöra organisering och förändring. Men det är en balansgång mellan hur mycket sociala medier ger vägt mot hur mycket det kan förstöra för individen. En sak som är väldigt viktig att komma ihåg är att offline inte är frånkopplat från online. Genom nätet flyttar man gränserna för vad som är acceptabelt att säga i verkligheten, säger Anja Olin-Pape.

Fakta No Hate Speech Movement

  • På uppdrag av regeringen driver Statens medieråd No Hate Speech Movement, en kampanj som bland annat genomförs i syfte att höja kunskapen om rasism och liknande former av fientlighet på internet bland barn och unga.
  • No Hate Speech Movement började som en internationell satsning inom Europarådet. Statens medieråd har drivit kampanjen sedan 2013 och fick år 2017 uppdraget att genomföra kampanjen till 2020.
  • Inom kampanjen tar Statens medieråd fram informationsmaterial och pedagogiska verktyg. För att nå målgruppen barn och unga arbetar myndigheten främst via vidareförmedlare som nära-barn professionella och andra vuxna i barns och ungas närhet. Kampanjarbetet genomförs inom ramen för regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

> Läs mer om Statens medieråds kampanj No Hate Speech Movement

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!