Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Nordiskt MIK-möte på Island

Hur stärker vi medborgarna genom medie- och informationskunnighet och satsningar på kvalitetsjournalistik?

Sverige representerades bl. a. av Nordicoms Jonas Ohlsson och Statens medieråds Anette Novak. Foto: Mari Velsand.

Sverige representerades bl. a. av Nordicoms Jonas Ohlsson och Statens medieråds Anette Novak. Foto: Mari Velsand.

Frågorna diskuterades ingående vid ett expertmöte den 18 oktober i Reykjavik, arrangerat av Nordiska ministerrådet och den isländska regeringen. Mötet – som samlade representanter från medieindustrin, akademin och de nordiska mediemyndigheterna – kommer att resultera i en rapport med rekommendationer. Men några av punkterna som lyftes var behovet av att:

  • Institutionalisera MIK, till exempel genom att utveckla nationella strategier.
  • Stärka forskningen på området.
  • Nischa mötesplatser, så att policyfrågorna och praktikerfrågorna får egna forum.
  • Öka medvetenheten omkring varför medie- och informationskunnighet är viktigt genom att lyfta riskerna en okunnig befolkning utsätts för.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!