Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Nytt material ska stärka elevernas bildkunskap

Dagens unga översköljs av bilder på nätet, men har de koll på hur ett foto kan manipuleras? Eller den dolda innebörden av en tecknad figur? Nu släpper Statens medieråd "Bilder och verkligheter": ett nytt material som ska stärka elevernas visuella läskunnighet.

Anonymous-mask

Anonymous-masken har blivit en känd symbol på nätet. Foto: Shutterstock.

I en global och uppkopplad värld blir bilden en allt viktigare del av kommunikationen. I Statens medieråds nya läromaterial ”Bilder och verkligheter – visuell gemenskap på nätet” finns lektioner som stärker eleverna i ett medvetet förhållningssätt till bilder de möter på nätet. Materialet riktar sig till pedagoger inom grund- och gymnasieskola och lämpar sig för ämnena svenska, samhällskunskap och bild. Det passar även bra för ämnesövergripande arbete.

Syftet med materialet är att öka elevernas förståelse för hur bilder kan laddas med betydelse och hur denna betydelse kan variera beroende på mottagare och kontext.

– Målet är att stärka elevernas visuella läskunnig­het så att de kritiskt ska kunna granska bildens roll i dagens samhälle och reflektera över sin egen delaktighet i visuella åsiktsgemen­skaper. Det är lätt att det annars kan bli ett ”vi” och ett ”de”, säger Helena Dal, ansvarig för arbetet med materialet.

No Hate Speech Movement

”Bilder och verkligheter – visuell gemenskap på nätet” är tredje delen i undervisningsmaterialet ”Bild är ett språk”. Det är en del av No Hate Speech Movement, som Statens medieråd driver på uppdrag från regeringen i syfte att höja kunskapen om rasism och liknande former av fientlighet på internet bland barn och unga.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!