Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Rapportering inför OSCE om MIK-samverkan

Den negativa påverkan på medielandskapet och demokratierna kommer att förvärras framöver. Det menar Harlem Désir, OSCE:s Representative on freedom of media.

Tangentbord på dator.

Foto: Shutterstock.

Ryktesspridning som sår misstro och rädsla. Förfalskade videoklipp och manipulerade röstinspelningar. Filtrerande algoritmer som lyfter falsk information framför kvalitativ journalistik.
Den negativa påverkan på medielandskapet och demokratierna kommer att förvärras framöver. Det var det beska beskedet som OSCE:s Representative on freedom of media, Harlem Désir, levererade till OSCE:s Human Dimensions Committee.

Samtalen i Wien fokuserade på balansen mellan behoven av att stävja våldsbejakande extremism och annan typ av brottslighet å ena sidan och behoven av att upprätthålla yttrande- och mediefrihet å den andra. Harlem Désir uttryckte oro för ogenomtänkt eller ”överdrivna åtgärder” baserade på alltför ”förenklad” reglering.

Tom Law från Ethical Journalism Network citerade ur en rapport från Europarådet, som visar att många länders MIK-insatser hämmas av att arbetet inte resurssätts i höjd med utmaningarna.

”Måste lära oss läsa och skriva igen”

Statens medieråds direktör Anette Novak levererade i sammanhanget en rapport om framstegen i den nationella kraftsamlingen för medie- och informationskunnighet: kartläggningen, den kollaborativa processen för att stärka samverkan – och inte minst hur många aktörer som signalerar intresse för att samverka.

— När vi lever ständigt uppkopplade i det digitaliserade samhället måste vi lära oss läsa och skriva igen. Nu gäller det att alla krafter som på olika sätt arbetar med medie- och informationskunnighet och digital kompetens får möjligheter att gemensamt bygga långsiktigt, säger Anette Novak.


Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!