Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Regioners MIK-arbete i fokus för dialog

Genom Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nätverk har vi mött kulturcheferna och samtalat om vårt uppdrag i relation till det arbete som görs i regionerna, samt hur det nationella och det regionala kan stärka varandra.

Mikrofon mot blå bakgrund.

Foto: Shutterstock.

Vi har följt upp och fördjupat ämnet genom intervjuer och mött ett stort engagemang och vilja att bidra till samverkan med perspektiv, exempel och erfarenheter på regional nivå.

Regionalt beskrivs samma dilemma som också finns inom den statliga organisationen: frågor som idag har, eller borde ha, stark anknytning till varandra, ligger som olika ansvarsområden med olika styrdokument i struktur som inte är byggd för samverkan. Det är till exempel digital infrastruktur, folkhälsa, vård och utbildning. De kulturchefer vi samtalat med strävar efter att arbetet med MIK tydligt ska omfatta flera verksamhetsområden och finnas med som gemensamt ansvar i respektive regions övergripande utvecklingsstrategi (RUS). Idag ses MIK oftast som en prioritering för biblioteksverksamheten.

I våra olika samtal lyfts behov av omvärldsbevakning, behov av presentationsmaterial av MIK till beslutsfattare, samt hjälp att hitta kontakter och exempel från andra aktörer. De tankar, förslag och synpunkter som framkommit kommer att utgöra underlag för fortsatt samarbete i aktörsnätverket MIK Sverige under uppbyggnadsåret 2020.

Mer om MIK Sverige:

> MIK Sverige

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!