Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Reklam och bristande integritet online pekas ut som risker för världens barn

De senaste 50 åren har stora framgångar skett inom områden som utbildning, tillgång till föda och chans till överlevnad för barn över hela världen. Men, flera olika faktorer hotar barns chans till en ljusare framtid.

En av dem är exponering för vissa typer av reklam, en annan att barns data används på sätt de inte kan kontrollera. Det varnar FN:s barnfond Unicef och världshälsoorganisationen WHO för i en rapport som publicerats i medicintidskriften The Lancet.

Tre småkillar i ring tittar i varsin mobiltelefon

Foto: Anders Wiklund / TT

“Barn över hela världen exponeras för allvarliga hot från den kommersiella sektorn, genom reklam och marknadsföring som utnyttjar deras sårbarhet, genom regeringar som inte reglerar produkter som skadar deras växande och utveckling och genom användande av deras data och bilder utan deras vetskap eller samtycke”, står det i rapporten.

I dokumentet lyfts hur viss mediepåverkan i unga år kan vara skadligt för barn. Ett exempel är reklam för till exempel tobak, och alkohol och ohälsosam mat kan vara skadligt för barn, då den kan bidra till att forma vanor som leder till försämrad hälsa. Andra problem inom området är att reklamen riktad till barn driver upp hushållens kostnader och skapar en ohållbar konsumtion. Värt att notera är att Sverige har lagstiftning som kraftigt reglerar reklam riktad till barn.

— Vi ser ju nya krafter - nämligen den stora marknadsföringen till barn, när de rör sig på sociala medier. Vad händer med deras data? Hur säljer vi mat och smink och kläder till våra barn? säger Stefan Swartling Peterson, hälsochef vid Unicef i New York, till Sveriges Radio.

Sociala medier påverkar

Användning av sociala medier lyfts både som en risk och en tillgång: Å ena sidan kan det hjälpa barn att hitta stöd och erbjuda en trygg hamn för den som exempelvis tillhör gruppen HBTQ-personer. Å andra sidan används sociala plattformar av extremiströrelser för rekrytering, eller för grooming.

Rapportförfattarna poängterar även att en stor risk för barns framtida välbefinnande är klimatförändringar, som till exempel kan påverka tillgång till mat och vatten för kommande generationer.

> Hela rapporten A Future for the World's Children hos The Lancet Länk till annan webbplats.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!