Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Så motverkar vi valpåverkan

Sverige står inför ett val. Söndagen den 26 maj är det EU-val, då väljs kandidater till de 21 svenska platserna i Europaparlamentet. Inför valet har vi sammanställt material till dig som arbetar med elever i skolmiljö. 

EU-flagga framför byggnad

26 maj är det val till Europaparlamentet. Foto: Shutterstock.

I början av maj inleds förtidsröstningen i valet till Europaparlamentet, men redan nu finns det anledning att höja vaksamheten. Det finns krafter som försöker störa och påverka valutgången – bland annat genom att sprida desinformation och målinriktade smutskastningskampanjer. Att det förekommer och påverkat Sverigebilden utomlands har slagits fast i "Smearing Sweden – International Influence Campaigns in the Swedish Election 2018", en internationell forskarstudie, finansierad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Även Säkerhetspolisen lyfte fram hotet Länk till annan webbplats. inför riksdagsvalet i höstas.

Tips på material för skola

Valpåverkan är förbjudet, men då vi vet att det förekommer behöver vi höja vår beredskap. Statens medieråd har tagit fram en rad pedagogiska material för pedagoger i syfte att sprida kunskap i kritisk bildanalys och andra kompetenser inom det breda fältet medie- och informationskunnighet som vi behöver för att bli medvetna om dessa tekniker och därmed kunna stå emot valpåverkan. På vår webbplats har vi samlat informationsmaterial och övningar för dig som jobbar i klassrummet.

/Anette Novak, direktör Statens medieråd

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!