Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Safer Internet Day: Material mot hat och hot på flera språk

Den 11 februari infaller årets Safer Internet Day. Statens medieråd uppmärksammar dagen genom att släppa nytt material med stöd till dig som vill motverka hat och hot på nätet.

EU-initiativet Safer Internet Day startade 2004 och har sedan dess lyfts av organisationer och företag i olika länder med syfte att främja ett säkrare internet, med särskilt fokus på barn och unga. Statens medieråd uppmärksammar dagen genom att tipsa vårdnadshavare, pedagoger och andra nära-barn professionella om pedagogiska verktyg och kunskapsunderlag som rör barns och ungas medieanvändning.

En nyhet för i år är översättningen av broschyren Inte okej till arabiska, dari, somaliska och spanska. Materialet har tagits fram inom ramen för regeringsuppdraget No Hate Speech Movement för att tillgängliggöra kunskap till målgruppen barn och unga med annat modersmål än svenska samt till deras vårdnadshavare. Broschyren innehåller information, stöd och råd till den som vill motverka hat och hot på nätet, själv utsätts eller ser någon annan utsättas.

Ladda ner broschyren Inte okej på flera språk:

> Inte okej - arabiska
> Inte okej - dari
> Inte okej - somaliska
> Inte okej - spanska
> Inte okej - svenska

Fakta No Hate Speech Movement

På uppdrag av regeringen genomför Statens medieråd kampanjen No Hate Speech Movement, bland annat med syfte att höja kunskapen om rasism och liknande former av fientlighet på internet bland barn och unga.

> Här kan du läsa mer om No Hate Speech Movement

Fakta: Safer Internet Day

EU-initiativet Safer Internet Day startade 2004 och har sedan dess lyfts av organisationer och företag i olika länder med syfte att främja ett säkrare internet, med särskilt fokus på barn och unga. I år infaller Safer Internet Day den 11 februari.

Statens medieråd uppmärksammar dagen genom att tipsa vårdnadshavare, pedagoger och andra nära-barn professionella om material som myndigheten tagit fram. Berörda ämnen är bland annat mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, jämställdhet och kritiskt tänkande vid användning av medier.

> Här finns mer information om Safer Internet Day Länk till annan webbplats.

#SID2020

#SaferInternetDay

Bilder och verkligheter

Målgrupp: Pedagoger inom grund- och gymnasieskola. Materialet lämpar sig för ämnena svenska, samhällskunskap och bild. Det passar även bra för ämnesövergripande arbete.

I läromaterialet ”Bilder och verkligheter – visuell gemenskap på nätet” finns lektioner som stärker eleverna i ett medvetet förhållningssätt till bilder de möter på nätet. Syftet med materialet är att öka elevernas förståelse för hur bilder kan laddas med betydelse och hur denna betydelse kan variera beroende på mottagare och kontext.

> Här kan du läsa mer om och ladda ner Bilder och verkligheter

Sociala medier på föräldriska

Målgrupp: Vårdnadshavare.

Snabbguider för vuxna som vill lära sig mer om de ungas digitala vardag. Här beskrivs ett antal olika digitala medier och hur ungdomar använder de olika plattformarna för att kommunicera. Se vilka skyldigheter och rättigheter användarna har juridiskt, vilka personuppgifter som sparas och hur man gör om man vill lämna ett socialt nätverk.

> Här kan du läsa mer om och ladda ned Sociala medier på föräldriska

Könsnormer i bildspråket

Målgrupp: Pedagoger och elever på högstadiet och gymnasiet.

Pedagogiskt material som fokuserar på bilder och genus. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om hur normer kring kön skapas i bild och att träna elever att kritiskt granska bildtraditioner.

> Här kan du läsa mer om och ladda ned Könsnormer i bildspråket

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!