Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Snabbguider lär vuxna om ungas digitala medier

Hur talar man om digitala mötesplatser med barn och unga? Nu släpps uppdaterade versioner av Statens medieråds efterfrågade snabbguider.

Bild: Springtime-Intellecta.

Hösten 2018 tog Statens medieråd fram ett antal snabbguider med syfte att höja vuxnas kunskap om de mest använda digitala medierna bland barn och unga. Guiderna beskriver ett antal olika digitala medier, hur ungdomar använder de olika plattformarna och hur man gör om man vill lämna ett socialt nätverk. Nu har guiderna uppdaterats med nya siffror från bland annat myndighetens rapport Ungar & medier 2019 samt kompletterats med avsnitt om aktuella plattformar.

— Vi ser ett stort intresse för guiderna, där snabbguiden om TikTok var den sida som drog mest trafik på statensmedierad.se under 2019, säger Ida Lithell, projektledare för No Hate Speech Movement vid Statens medieråd.

Fler utsatta online

I dag använder nästan alla tonåringar internet dagligen. Myndighetens studier visar att fler unga än tidigare uppger att de utsatts för elakheter och mobbning på nätet. Gruppen unga med psykiska funktionsnedsättningar uppger i högre grad än genomsnittet att de har utsatts. När föräldrar svarar på frågor om vad de oroar sig för i samband med medieanvändning visar resultaten att oron är störst för att barnet ska mobbas eller hotas på internet eller via mobilen.

— Detta sammantaget visar på behovet av stöd på området. Här kan snabbguiderna användas av den som vill samtala med sitt barn om vad som pågår i den digitala världen, säger Ida Lithell.

Alla snabbguider finns även för nedladdning i pdf-format.

No Hate Speech Movement

Snabbguiderna är en del inom ramarna för uppdraget No Hate Speech Movement, som Statens medieråd driver i syfte att höja kunskapen om rasism och liknande former av fientlighet på internet bland barn och unga. Kampanjen ska även syfta till att stärka barns och ungas förmåga att använda sin yttrandefrihet, respektera mänskliga rättigheter och jämställdhet samt stimulera till kritiskt tänkande vid användning av medier.

Alla guider: Digitala medier på föräldriska

> Youtube
> Twitter
> Twitch
> TikTok
> Snapchat
> Mobilspel
> Instagram
> Facebook
> Dator- och konsolspel

> Fler tips till föräldrar

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!