Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Mindre uppkopplade - mer utsatta

I rapporten “Medieanvändningen bland unga med intellektuell funktionsnedsättning” från Statens medieråd framgår att denna grupp oftare saknar en egen smart telefon eller dator. Ändå svarar de i högre grad att de råkat ut för att någon varit elak mot dem online.

Barn som ligger på rygg på en säng med en mobil framför ansiktet

Foto: Jessica Gow/ TT

Rapporten som bygger på enkäter som besvarats av elever i särskolan visar bland annat att unga med intellektuell funktionsnedsättning, IF, använder sociala medier mindre än genomsnittet:

  • Medan 92 procent av 13–16 åringarna i genomsnittsbefolkningen använder sociala medier är siffran för gruppen med IF endast 44 procent.
  • Det är också vanligare att unga med IF råkat ut för att någon varit dum mot dem på mobilen eller via nätet. I gruppen som är mellan 13 och 16 år svarar 24 procent att de råkat ut för elakheter online. I båda grupperna är detta vanligare bland flickor än bland pojkar. För genomsnittsgruppen låg siffran på 19 procent. (Källa: Ungar och medier 2019).
  • I det äldre åldersintervallet 17 –18 år är det ännu vanligare att unga med IF råkat ut för elakheter: 30 procent. För motsvarande åldersgrupp i genomsnittsbefolkningen var siffran 14 procent.

Åtgärder behövs

—Det är bedrövande siffror, som verkligen understryker behovet av åtgärder, både riktade till gruppen unga med intellektuella funktionsnedsättningar, så att de kan skydda sig mot sådant här, men också till de som utsätter dem för detta, säger Ulf Dalquist, analytiker vid Statens medieråd.

Av vilken anledning personer betett sig illa mot eleverna i särskolan framgår inte av denna studie.

Statistik ur Medieanvändningen bland unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Statistik ur Medieanvändningen bland unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!