Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

WHO går ut med riktlinjer för små barn

För första gången har WHO tagit fram riktlinjer för hur stor del av dygnet barn under fem år bör ägna åt sömn, skärmar och fysisk aktivitet.
— Rekommendationerna handlar inte om huruvida skärmtid är skadlig i sig, utan är baserad på att för mycket stillasittande skärmtid kan leda till fetma och för lite mänsklig interaktion, säger Ulf Dalquist, forskningschef vid Statens medieråd.

Barn leker och lyssnar på nalles hjärta. 

För att växa upp till friska individer behövs bättre sömn och mer tid för aktiv lek, enligt WHO. Foto: Shutterstock.

WHO har tagit fram rekommendationer Länk till annan webbplats. för skärmtid, fysisk aktivitet och sömn hos barn under fem år. Världshälsoorganisationen menar att barn under fem år bör tillbringa mindre tid framför skärmar och stillasittande i vagnar. För att växa upp till friska individer behövs bättre sömn och mer tid för aktiv lek. Om man följer rekommendationerna under de första fem åren i livet bidrar detta till kognitiv och motorisk utveckling och livslång hälsa, enligt WHO.

— Rekommendationerna handlar inte om huruvida skärmtid är skadlig i sig, utan är baserad på att för mycket stillasittande skärmtid kan leda till fetma och för lite mänsklig interaktion, säger Ulf Dalquist, forskningschef vid Statens medieråd.

"Finns stora forskningsluckor"

— Skärmtid som kräver fysisk aktivitet räknas alltså inte in. WHO konstaterar själva att det finns stora forskningsluckor och att vetenskapliga beläggen för skärmtidens negativa effekter är mycket svaga, men att de inte kan se några negativa effekter av att gå ut med dessa rekommendationer. Det har lett till att de har fått en del forskarkritik för att ha för lite på fötterna, säger Ulf Dalquist.

Riktlinjerna är framtagna av WHO:s expertpanel. Sedan 2010 finns riktlinjer för fysisk aktivitet för att främja hälsa hos barn över fem, vuxna och äldre.

Länk

> Läs mer: Riktlinjer för barn under fem år Länk till annan webbplats.

Barn under ett år:

  1. Bör få minst 30 minuters fysisk aktivitet under dagen, till exempel genom att leka på golvet.
  2. Inte vara stillasittande i mer än en timme, i exempelvis barnvagn eller barnstol. Dessutom inte spendera någon tid framför skärmar. När barnet är stillasittande uppmuntras att en vuxen läser och berättar.
  3. Sova 14-17 timmar per dag om barnen är mellan 0-3 månader, och 12-16 timmar per dag om barnet är mellan 4-11 månader.

Barn mellan ett och två år:

  1. Bör få minst 180 minuter fysisk aktivitet av olika typ under flera tillfällen under dagen.
  2. Får inte vara stillasittande i mer än en timme, i exempelvis barnvagn eller barnstol, eller sitta still i längre perioder. Ettåringar bör inte spendera någon tid framför skärmar (exempelvis tv, surfplatta). För tvååringar rekommenderas max 60 minuters skärmtid per dag: ju mindre desto bättre. När barnet är stillasittande uppmuntras att en vuxen läser och berättar.
  3. Sova mellan 11-14 timmar per dag, vilket inkluderar tupplur och regelbundna sovtider.

Barn mellan tre och fyra år:

  1. Bör få minst 180 minuters fysisk aktivitet av olika typ under dagen. Av dessa bör minst 60 minuter vara av måttlig till hög intensitet. Ju mer desto bättre.
  2. Inte vara stillasittande i mer än en timme i exempelvis barnvagn eller sitta stilla under längre perioder. De bör spendera max 60 minuter framför skärmar, ju mindre tid desto bättre. När barnet är stillasittande uppmuntras att en vuxen läser och berättar.
  3. Sova mellan 10-13 timmar per dag. Detta inkluderar tupplur och regelbundna sovtider.

Källa: WHO.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!