Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Dags att sprida goda budskap på nätet

Den 4 november är det No hate-dagen – en dag för manifestation mot hot och hat på nätet. Alla som vill kan vara med och sprida goda budskap under hashtagen #nohate.

Vad är No hate-dagen?

Den 4 november varje år samlar kampanjen No Hate Speech Movement goda budskap, som en manifestation mot hot och hat på nätet.

Vägledning för nätaktörer

Barnkonventionen är nu svensk lag. Barnombudsmannen, Statens medieråd och Datainspektionen har gemensamt tagit fram en vägledning för aktörer som ansvarar för sociala medier, spel och andra digitala miljöer. Vägledningen syftar till att göra internet till en tryggare och säkrare plats för barn och unga.

> Ladda ner Barns och ungas rättigheter på digitala plattformar

Tips till dig som vill motverka näthat - på flera språk

Broschyren "Inte okej" riktar sig till alla som utsätts för näthat eller ser någon annan utsättas. Den berättar vad näthat är, konsekvenserna av näthat samt vilken hjälp som finns att få. Den finns tillgänglig på arabiska, dari, engelska somaliska, spanska och svenska:

> Inte okej: Svenska
> Not Okay: Arabic
> Not Okay: Dari
> Not Okay: English
> Not Okay: Somali
> Not Okay: Spanish

Tips till föräldrar

"Digitala medier på föräldriska" riktar sig till alla föräldrar som vill lära sig mer om vad de unga gör i sociala medier. Elva snabbguider tar upp skyldigheter och rättigheter, vilka personuppgifter som sparas och hur man gör om man vill lämna ett socialt nätverk.

>Digitala medier på föräldriska

Fakta No Hate Speech Movement

  • På uppdrag av regeringen driver Statens medieråd No Hate Speech Movement, en kampanj som bland annat genomförs i syfte att höja kunskapen om rasism och liknande former av fientlighet på internet bland barn och unga.
  • No Hate Speech Movement började som en internationell satsning inom Europarådet. Statens medieråd har drivit kampanjen sedan 2013 och fick år 2017 uppdraget att genomföra kampanjen till 2020.
  • Inom kampanjen tar Statens medieråd fram informationsmaterial och pedagogiska verktyg. För att nå målgruppen barn och unga arbetar myndigheten främst via vidareförmedlare som nära-barn professionella och andra vuxna i barns och ungas närhet. Kampanjarbetet genomförs inom ramen för regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!