Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Deklaration för en stark demokrati

Under Internetdagarna undertecknade Statens medieråd Deklaration för en stark demokrati. Undertecknandet skedde i en ceremoni med direktör Anette Novak och Kommittén Demokratin 100 års ordförande Peter Örn.

Peter Örn med moderator Lianna Hallsénius och Anette Novak. Foto: Statens medieråd och Anna-Lena Ahlström.

Peter Örn med moderator Lianna Hallsénius och Anette Novak. Foto: Statens medieråd och Anna-Lena Ahlström.

Deklarationen är framtagen av Kommittén Demokratin 100 år. De aktörer som undertecknar ska verka för att stärka demokratin genom att exempelvis öka kunskapen om det demokratiska systemet och bidra till ett öppet och respektfullt samhällsklimat.

Statens medieråds åtagande gäller bland att sprida kunskap om medie- och informationskunnighet: MIK.

— Medie- och informationskunnighet, MIK, är i ett alltmer komplext och uppkopplat samhälle en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig trovärdig information, verklighetsförankring och från den grunden kunna bygga vidare och utveckla svensk demokrati även de kommande 100 åren, säger direktör Anette Novak.

— Under pandemin har det visat sig att medie- och informationskunnighet inte bara är avgörande kunskaper och färdigheter för att kunna delta i det moderna samhället, när informationen vi söker upp handlar om vår hälsa kan förmågan att finna trovärdiga källor vara en fråga på liv och död.

Genom att underteckna deklarationen åtar sig Statens medieråd bland annat att verka för att utnämna medie- och informationskunnighet-ambassadörer, samt att genomföra kunskapshöjande insatser.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!