Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Desinformation tema på årets Global MIL Week

Sydkorea står värd för årets Unesco Global MIL Week, även om mediekunnighetsveckan i år genomförs digitalt. Årets tema är desinformation, ett ämne som blivit högaktuellt i den globala corona-pandemin.

Unescos temavecka för medie- och informationskunnighet pågår 24 till 31 oktober. I år är titeln: ”Resisting Disinfodemic: Media and Information Literacy for everyone and, by everyone”.

Mikrofon och i bakgrunden syns ett publikhav

Foto: Shutterstock

Enligt Unesco, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, kan mediekunnighet bli ett verktyg för att uppnå FN:s hållbarhetsmål. Detta genom att medborgare får de kunskaper och förmågor som krävs för att stå emot falska uppgifter och annat som kan betecknas som otillbörlig informationspåverkan.

På arrangemangets sajt skriver Unesco: “Medie- och informationskunnighet kan utrusta medborgare med kunskaper, färdigheter, värderingar och praktiker så att de kan engagera sig som kritiskt tänkande samhällsmedborgares. Dessa kompetenser kan ge medborgare förmåga att engagera sig i medieutvecklingen, få tillgång till information och kunskap, utnyttja yttrandefrihet, vilket sammantaget har betydelse för hur kriget mot desinformation kan vinnas”.

Förra året hölls en stor konferens i Göteborg i samband med Global MIL Week, denna gång kommer Sverige att medverka på olika sätt. Statens medieråds MIK-expert Martina Wagner är formellt representant för Svenska Unescorådet och direktör Anette Novak deltar i ett panelsamtal om sociala nätverkstjänster och desinformation i demokratier.

I veckan kommer vi att uppmärksamma svenska satsningar på medie- och informationskunnighet, med anledning av Global MIL Week.

Länkar

> Global Media and Information Literacy (MIL) Week Länk till annan webbplats.
> 2020 Global Media and Information Literacy (MIL) Week hos WHO Länk till annan webbplats.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!