Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Digiteket lyfter bibliotekens digitala kompetens

I slutet av augusti 2019 lanserades lärplattformen Digiteket som en del av Kungliga Bibliotekets (KB) uppdrag ”Digitalt först med användaren i fokus”. Digiteket riktar sig främst till bibliotekspersonal, men även till dig som vill fördjupa dina digitala kunskaper och behöver en guide genom den ibland snåriga digitala djungeln!

Logotyp för kunskapsbanken och guiden Digiteket.

Kunskapsbanken och guiden Digiteket riktar sig främst till bibliotekspersonal.

Digiteket är både en kunskapsbank och en guide. I Digiteket kan du studera på egen hand eller tillsammans med dina kollegor. På några månader har Digiteket fått över 2000 användare.

I uppdraget beskrivs både digital kompetens och medie- och informationskunnighet: Digital kompetens innebär bland annat att individer är förtrogna med digitala verktyg och tjänster. Digital kompetens omfattar också medie- och informationskunnighet, dvs. kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.

Uppdraget sker med inhämtade synpunkter från Statens medieråd, Myndigheten för tillgängliga medier, Statens kulturråd, Sveriges Kommuner och Landsting, landsting, regioner och andra berörda aktörer.

För alla nya användare på Digiteket väntar ett självskattningstest där de i 24 frågor kan skatta sin digitala kompetens i fem olika kategorier (utifrån EUs fem centrala digitala kompetenser för framtiden).

Nationell spridning

Med Digitekets hjälp kan lokalt producerat material få nationell spridning: Ett material tillverkat på Gotland kan gynna en grupp biblioteksanställda i Västra götalandsregionen och eftersom lämpligt material redan finns tillgängligt för personalen kan Västra götalandsregionen istället satsa resurser på att utveckla något nytt. Hjulet behöver inte uppfinnas på nytt och regionerna står starkare tillsammans.

Parallellt med Digitalt först pågår forskning som följer projektet på olika sätt Länk till annan webbplats.. Dessa följeforskningsprojekt är knuta till olika högskolor, regioner och bibliotek.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!