Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Erfarenheter från nätverket MIK Sverige

Statens medieråd är ny medlem i den internationella samarbetsorganisationen för mediemyndigheter European Platform of Regulatory Authorities (EPRA). Under hösten har myndigheten medverkat på organisationens seminarier.

EPRA grundades 1995 för att möta behovet av utökat samarbete mellan de europeiska mediemyndigheterna. Syftet med samarbetet är att utbyta information och kunskap mellan myndigheterna. I dagsläget har EPRA 54 medlemmar från 47 länder.

Inom EPRA finns olika arbetsgrupper och en av dem fokuserar på medie- och informationskunnighet: MIK. I denna grupp har det under hösten genomförts tre seminarier för medlemskretsen på temat MIK-nätverk:

  • The creation of a MIL network (11 sep)
  • MIL networks structure & operation (25 sep)
  • MIL networks evaluation (9 okt)

Statens medieråds Martina Wagner medverkade som panelist i det första seminariet och berättade där om formeringen av det svenska nätverket: MIK Sverige. Martina Wagner berättade om arbetet med regeringsuppdraget som utgångspunkt och att en av framgångsfaktorerna i det svenska nätverket är att arbetet sker i tre delar: nationellt nätverk, en kunskapsplattform för MIK, samt en återkommande kartläggning.

Andra länder i EPRA-samarbetet som också arbetat med att bygga upp egna MIK-nätverk är bland andra Norge, Irland och Nederländerna, som alla har äldre nätverk än det svenska. Tidigare under året har Irlands Epra-representant Martina Chapman deltagit på Statens medieråds grundarkonferens för nätverket MIK Sverige för att berätta om arbetet med nätverket Media Literacy Ireland.

> EPRA:s hemsida Länk till annan webbplats.
> MIK Sverige

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!