Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Folkbildningens roll för våra medievanor under coronakrisen

I varje nyhetsbrev till MIK Sverige nätverket försöker vi lyfta en medlem lite extra! Denna gång kontaktade vi Studieförbundet ABF:s förbundsexpedition.

Animation med skärm och doktorsväska.

Stödpaketet "Folkbildning i coronatider" finns hos ABF.

Vad är folkbildningens roll i att stötta Sveriges befolkning nu när coronakrisen förstärker våra medievanor?

— I början av 1900-talet stärkte vi läs- och skrivkunnigheten i de breda folklagren genom boklådor på arbetsplatser och uppbyggande av folkbibliotek. Nu är det dags att göra detta 2.0!

— Idag räcker det inte att vara läs- och skrivkunnig för att utöva demokratisk egenmakt och bilda sig en uppfattning i olika sakfrågor och livsval, vi bör bli medie- och informationskunniga också för att som medborgare utveckla och bruka demokratin så bra som möjligt även i orostider. ABFs roll under coronakrisen är möjliggöra digital bildning inom MIK oavsett social bakgrund och var du än befinner dig.

— Den digitala klyftan är fortfarande ett stort problem och beror inte bara på ålder. Har du av någon anledning inte hängt med, så kan en digital studiecirkel på distans vara avgörande för det livslånga lärandet, men också ett sätt att bryta ensamheten i karantänen, säger Lars Wiberg, verksamhetsutvecklare inom film och media.

— För att kunna genomföra detta har vi satsat på stödpaketet "Folkbildning i coronatider. Det ska ge folkrörelser runt om i Sverige stöd för att ställa om till verksamhet på distans, men också inspirera till att utveckla nya verksamheter exempelvis kring krishantering, källkritik och att motverka ofrivillig ensamhet. När människor inte längre får träffas fysiskt måste vi bryta isoleringen och skapa gemenskaper på nya kreativa sätt, säger Hanna Kharazmi Holmer, verksamhetschef.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!