Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Föräldraguider till barnens internet – korta svar på svåra frågor

Hur påverkas mitt barn av “skärmtid”? Hur skyddar jag mitt barns digitala integritet? Ett allt komplexare medielandskap väcker frågor hos många vårdnadshavare. För att ge stöd i det digitala föräldraskapet har Statens medieråd tagit fram sex nya vägledningar.

Förälder och barn med asiatiskt utseende framför dator. Foto: Springtime-Intellecta.

Foto: Springtime-Intellecta.

I dag tillbringar barn och unga mer tid på nätet än tidigare – den digitala vardagen erbjuder möjligheter till lek och lärande men innebär också utmaningar. Med utgångspunkt i vad forskning visat om frågor som användning av innehållsfilter, barns datorspelande, hur lång tid som läggs på onlineaktiviteter och andra vanliga inslag i barns och ungas medieanvändning ger guiderna såväl korta svar som en något längre analys, baserad på aktuell forskning.

Föräldraguiderna om barns nätanvändning består av följande delar:

  • Hur skyddar jag mitt barns digitala integritet?
  • Skärmtid - hur påverkas barnet?
  • Vad innebär åldersgränserna på spel och sociala medier?
  • Vad ska mitt barn få spela?
  • Varför behöver mitt barn vara rädd om sina nätkonton?
  • Innehållsfilter - är det en bra idé?

En stor andel vårdnadshavare saknar i dag information om sina barns digitala värld. Det framkommer i Statens medieråds undersökning Föräldrar & medier 2019.

— Vi vet att det är många vuxna som känner sig osäkra på vad som gäller, med våra nya vägledningar vill vi ge vetenskapligt förankrade svar på några av de vanligaste utmaningar som familjer möter idag, säger Anette Novak, direktör för Statens medieråd.

Länkar till alla guider:

> Hur skyddar jag mitt barns digitala integritet?
> Skärmtid - hur påverkas barnet?
> Vad innebär åldersgränserna på spel och sociala medier?
> Vad ska mitt barn få spela?
> Varför behöver mitt barn vara rädd om sina nätkonton?
> Innehållsfilter - är det en bra idé?

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!