Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Global MIL Week

Mellan 24 och 31 oktober pågår Unescos globala vecka för medie- och informationskunnighet, med temat att stå emot “infodemin”, desinformation i spåren av den pågående pandemin. I den här artikeln finns tips på resurser och verktyg för att stärka motståndskraft mot falska budskap och andra felaktigheter på nätet.

Puffbild för Resisting disinfodemic ´: Media & Information Literacy for everyone & by everyone

Årets Unesco Global Media and Information Literacy (MIL) Week har temat: “Resisting Disinfodemic: Media and Information Literacy for Everyone and by Everyone. Under veckan arrangeras evenemang runtom i världen i syfte att uppmärksamma vikten av medie- och informationskunnighet. På huvudkonferensen i värdnationen Sydkorea har flera talare lyft exempel på hur rykten och falska uppgifter spridits via sociala medier och hur människor som litat på dem farit illa.

Pandemin har lyft fram det livsviktiga i att ha kunskap och förmåga att finna trovärdiga källor - inte minst när hälsan står på spel. Som stöd har vi sammanställt tips från nätverket för medie- och informationskunnighet, MIK Sverige. De lyfter hur falska budskap sprids och hur man kan lära sig att stå emot felaktiga uppgifter. Här finns även material att använda i skolan.

Onlinekurs om falska uppgifter i pandemitider

Digitekets onlinekurs > Coronainfodemin – Ett lackmustest på din motståndskraft mot falsk information Länk till annan webbplats. har som syfte att ge en ökad förståelse för olika typer av desinformation och de problem som detta medför. Kursen tar bland annat upp frågor som “Varför ökar mängden falsk information vid kriser?” och “Vilka risker medför falsk information?”.

Hos Digiteket finns också artiklarna:
> Misinformation är smittsamt Länk till annan webbplats.
> Akta dig för bensinpumps-hiv! – Varför sprider vi falska nyheter? Länk till annan webbplats.

Material om källkritik och desinformation

På Internetstiftelsens sajt Internetkunskap finns material som stöttar dig i att bli en säker och medveten internetanvändare. Här hittar du materialen:
> Källkritik på internetkunskap.se Länk till annan webbplats.
> Desinformation på internetkunskap.se Länk till annan webbplats..

Lektioner i källkritik för grundskolan

Internetstiftelsen erbjuder också färdiga lektioner i källkritik för grundskolan på Digitala lektioner Länk till annan webbplats..

Källkritik på teckenspråk och för grundsärskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder material på teckenspråk för att ge elever en introduktion till att tänka kring källkritik Länk till annan webbplats.. Materialet innehåller även tips på hur man kan gå tillväga för att kolla källan.

För grundsärskolan finns:
> Luna kollar källan - lektionsmaterial om källkritik och reklam. Länk till annan webbplats.

Podd om desinformation under en pandemi

Statens medieråds podd Medieborgarpodden gästas av Frederick Fooy, expert på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Han diskuterar hur desinformation och propaganda delvis tar sig nya former under en pandemi som covid-19.

Vill du skapa en aktivitet?

För den som vill arrangera en egen aktivitet under veckan har världshälsoorganisationen WHO samlat 10 tips på hur man kan göra Länk till annan webbplats..

Hos Unesco finns dokument att ladda ner Länk till annan webbplats. med tips på hur veckan kan uppmärksammas för bland annat skolor, bibliotek, ungdomsorganisationer och städer.


Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!