Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Hat och hot får Sverige att tappa i pressfrihetsindex

Enligt yttrandefrihetsorganisationen Reportrar utan gränser halkar Sverige ner i det globala pressfrihetsindexet 2020 till fjärdeplats (från tredje, 2019). Orsak? Hot och hat mot journalister, som ibland leder till självcensur.

Barn och ungas tillgång till information och oberoende journalistik är grundläggande för att de ska kunna forma en världsbild – och vara med och påverka samhällsutvecklingen. Det är en rättighet som vi länge tagit för given i Sverige. Men som nu hotas.

Karta över Europa, USA, delar av Afrika och Asien med olika färger beroende på graden av pressfrihet

Bild: Reportrar utan gränser.

— Utvecklingen är oerhört allvarlig, säger Statens medieråds direktör Anette Novak. När journalister tystnader är det allas fri- och rättigheter som skadas.
Hon uppmanar alla att ta utvecklingen på allvar:

— När makthavare i världen försöker så misstro och bryta ner förtroendet för de fria medierna måste vi hjälpas åt med att vrida perspektivet rätt igen: Reportrar och publicister arbetar på allmänhetens uppdrag när de ställer obekväma frågor och granskar makten – för det förtjänar de vår respekt.

Flera orsaker

Andra orsaker som av Reportrar utan gränser nämns som förklaring till den försämrade placeringen är:

  • den ökade ägarkoncentrationen på den svenska mediemarknaden
  • populism och vitmakt-rörelser som skapat utrymme för webbplatser som driver en högerextrem politisk agenda
  • Kinas attacker och hot mot svenska medier och svenska journalister – men även den iranska regimens attacker mot exil-iranska journalister i Sverige.

Norden ljuspunkt

Trots dessa negativa inslag i utvecklingen är det viktigt att understryka att Norden fortfarande placerar sig i världstoppen. Norge, Finland och Danmark ligger i täten, före Sverige.

— De nordiska länderna utgör ett ljus i den annars mörka utvecklingen för världens pressfrihet, säger Anette Novak, som hoppas kunna stärka samverkan mellan de nordiska länderna för ett ännu bättre erfarenhetsutbyte.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!