Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Krönika: Hoppas vi kommer ur pandemin förändrade

2020 är året som för alltid kommer att gå till historien som pandemiåret. Året då epidemiologiska termer som ”corona” och ”Covid-19” blev en del av vardagssvenskan. Året då vardagsbestyr som att cykla till livsmedelsbutiken blev förknippade med livsfara.

Anette Novak, direktör för Statens medieråd. 

Anette Novak, direktör för Statens medieråd. Foto: Anna-Lena Ahlström.

Vid tiden för denna krönika har 65 870 030 bekräftade fall rapporteras till Världshälsoorganisationen WHO; av dessa har 1 523 583 avlidit. Bakom varje siffra: ett förlorat människoliv. En tragedi för de drabbade familjerna, men även för vänner och arbetskamrater.

Parallellt med den härjande pandemin har den abrupta omställningen också fört med sig för miljön positiva effekter. Inte minst har det kraftigt minskade resandet direkt märkts i reducerade koldioxidutsläpp och förbättrad luftkvalitet.

Långsiktigt miljöarbete

Statens medieråd har sedan 2009, liksom övriga statliga myndigheter, i uppdrag att ha ett miljöledningssystem och rapportera resultatet till regeringen och Naturvårdsverket. Myndigheten har sedan 2014 implementerat ett ännu ambitiösare internt arbete som resulterat i en obruten svit av 6 miljödiplom. Något vi är mycket stolta över.

Bakom detta långsiktiga arbete ligger en övertygelse om att vi måste reducera våra klimatavtryck och ett aktivt engagemang från varje enskild medarbetare. Medvetna överväganden i vardagen säkerställer att vi rör oss i riktning mot ett hållbart arbetsliv.

I år har omständigheterna påverkat utfallet, då hemarbete inneburit minskad pendling och då restriktionerna resulterat i att listan över resfria möten blivit längre än någonsin tidigare.

Pandemin har emellertid även resulterat i ökning av antalet hemleveranser och användning av engångsförpackningar, enligt WHO. Det finns inget som pekar på att vi inte är en del av den globala trenden. Så vi har lång väg kvar.

Jag hoppas personligen att vi kommer ur pandemin förändrade. Med medvetenheten att det går att göra kraftfulla förändringar av verksamheter, utan att det behöver innebära försämringar. Vi både kan och ska skapa stärkt samverkan och effektivitet samtidigt som vi ställer om till ett hållbarare samhälle. Jag hoppas att Statens medieråd bidrar såväl genom sin kärnverksamhet som genom att vara en förebild på miljöområdet.

Anette Novak, direktör Statens medieråd

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!