Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Medieborgarpodden: Om digitala fotspår och faktagranskning

Hur ska man veta att det är sant? Det är en av frågorna som en medieborgare ställer i Medieborgarpoddens avsnitt om ”Digitala fotspår”. Här får vi möta Martin Törnros, grundare av Mikoteket som erbjuder arbetsmaterial inom olika spår inom medie- och informationskunnighet och digital kompetens.

Martin klargör alltifrån algoritmers funktion till hur du själv kan förhålla dig till ditt eget flöde på nätet. Han lyfter aspekter kring den källkritiska metoden kopplat till ditt eget bekräftelsejäv – confirmation bias: en tendens i mänskligt beteende att omedvetet vara selektivt uppmärksam på sådan information som bekräftar våra egna uppfattningar. Ibland sägs det att bekräftelsejäv är den mänskliga motsvarigheten till algoritmer.

Medieborgarpoddens logotyp

Foto: Shutterstock

I dessa dagar av det som somliga kallar infodemi - rykten om Coronavirus - så är det än viktigare att samtala med våra unga kring vilka vi lyssnar till och varför. Att förstå att olika avsändare har olika syften med sina budskap. Att förstå vem/vilka som är avsändare och vad som driver dem i sina påståenden. Senaste tiden har det lyfts fram influencers påverkan och deras ansvar relaterat till fakta. De har kritiserats för att sprida desinformation och kapitalisera på den så kallade Corona-oron. Att Influencers är betydelsebärande - som genom sina plattformar når ut till hundratusentals personer - för våra unga råder det ingen tvekan om. Och vi vet att unga personer en trogen publik.

Reflektera över källan

Vad innebär det då att följa en influencer? Det vanliga är att läsa, titta, gilla och möjligtvis dela inslag som påverkar en. Just påverkan är en influencers kärna: att påverka attityder och handlingar hos läsare och följare med samma intressen. Som följare kan det vara en bra idé att reflektera över följande frågor: Hur förhåller sig detta budskap till vårt bekräftelsejäv? Och hur kan den källkritiska metoden komma in?

Kanske behöver vi alla sortera information - i olika boxar - för att förstå att det som sägs har olika syften. Och det gäller att hålla flera tankar i huvudet samtidigt och att ha kunskap om de redskap som finns för att skapa sig en hyfsat korrekt bild av verkligheten. Så låt olika experter bidra till vårt bildande - kring vad som är fakta och vad som är åsikter - så att du kan ta kontroll över din informationsinhämtning och samtidigt utöva källkritik och även vara medveten om din bekräftelsebias. När sorterandet är kart så är det lättare att förstå det som sägs och just avgöra vem som säger vad och varför.

Lyssna gärna på Medieborgarpodden avsnitt 8 "Vad är digitala fotspår?" med Martin Törnros från Medioteket. Även den forna viralgranskaren Åsa Larsson ger oss ytterligare intressanta aspekter på temat i Medieborgarpoddens avsnitt sju.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!