Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

MIK i Norden – exempel från Finland, Norge och Danmark

Vad kan vi lära av våra nordiska grannar när det kommer till att främja medie- och informationskunnighet (MIK)? Under hösten arrangerar Statens medieråd och Nordicom, centrum för nordisk medieforskning, tre webbinarier om hur våra nordiska grannländer arbetar för att höja befolkningens medie- och informationskunnighet.

Vy över publik och en scen med flera deltagare

Foto: Shutterstock.

Finland: MIK för de äldre, 23 september

Huvudtalare: Päivi Rasi, Lapplands universitet

Vilka utmaningar möter seniorer i den digitala världen idag? Vad måste tas hänsyn till när man främjar och undervisar i seniorers medie- och informationskunnighet? Docent Päivi Rasi Länk till annan webbplats. och ordförande i den nationella föreningen Sällskapet för mediefostran i Finland Länk till annan webbplats., har forskat på seniormedborgarnas mediekunnighet och kommer att ge en översikt i den problematik som påverkar främst den äldre generationen.

Danmark: Förskolebarn och digitala medier, 30 september

Huvudtalare: Stine Liv Johansen, Aarhus Universitet

Hur umgås småbarn med digitala medier? I Danmark finns många exempel på hur man jobbar med digitaliseringen i förskolan. Docent Stine Liv Johansen Länk till annan webbplats. arbetar som lektor vid Center for Børns Litteratur og Medier vid universitetet i Aarhus och är även ordförande för Medierådet för barn och unga i Danmark Länk till annan webbplats..

Norge: MIK och marginaliserade grupper, 7 oktober

Huvudtalare: Carol Azungi Dralega, NLA Högskolan

I detta webbinarium kastar vi en blick på hur utsatta grupper kan nås och stödjas med hjälp av MIK. Hur kan unga med invandrarbakgrund få redskap att utvecklas och bli bättre integrerad med hjälp av digitala medier? Kan det digitala spelandet bidra till ökade kunskaper om samhället och den demokratiska värdegrunden? Carol Azungi Dralega Länk till annan webbplats., lektor vid NLA Högskolan i Gimlekollen, pratar om hur man kan ta till vara på ungas digitala gemenskaper och förflytta kunskapsförmedlingen till världen där unga vistas. Hon har forskat på bland annat MIK för marginaliserade ungdomar på norska landsbygden.

Tider och anmälan

Webbinarierna pågår mellan klockan 10.00 och 10:45 (svensk tid) och hålls på engelska. Moderator är Maarit Jaakkola från Nordicom. Webbinarierna är kostnadsfria och öppna för alla, men föranmälan krävs. Material från webbinarierna kommer att gå att ta del av i efterhand.

Föranmälan och mer information hittar du på nordmedianetwork.org Länk till annan webbplats..

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!