Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

No Hate Speech Movement slutredovisat

Efter fyra års genomförande har regeringsuppdraget No Hate Speech Movement slutredovisats av Statens medieråd.

Bild från materialet Digitala medier på föräldriska, som tagits fram inom kampanjen. Foto: Springtime/Intellecta.

Bild från materialet Digitala medier på föräldriska, som tagits fram inom kampanjen. Foto: Springtime/Intellecta.

Statens medieråd har drivit No Hate Speech Movement på uppdrag av regeringen sedan 2013. Den 16 november i år slutredovisade myndigheten det nuvarande regeringsuppdraget, som genomförts under åren 2017-2020. I uppdraget ingick att utveckla insatser som ökar kunskapen och medvetenheten om rasism och liknande former av fientlighet i digitala miljöer bland barn och unga.

Huvudsakligt fokus under uppdragsperioden 2017-2020 har genomgående varit att stärka barns och ungas förmåga att kritiskt värdera information relaterat till bilder i digitala medier. Till grund för arbetet ligger myndighetens kunskap om den allt mer bildfokuserade och omfattande medieanvändningen.

Målgrupp vidareförmedlare

I syfte att minska fientligheter på nätet bland barn och unga har material och pedagogiska verktyg spridits och kommunicerats via myndighetens hemsida, sociala medier, postala utskick samt via extern medverkan av myndighetens representanter. I det utåtriktade arbetet har Statens medieråd fokuserat på barns och ungas medieanvändning riktat mot praktiker och myndighetsutövare som kan förmedla kunskap och information vidare till målgruppen barn och unga.

> Läs hela slutrapporten här

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!