Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Ny film om MIK

MIK, medie- och informationskunnighet rör frågor om allt från teknik, integritet online till källkritik och ryktesspridning. För att höja medvetenheten om dessa frågor har Statens medieråd tagit fram en informationsfilm.

Ung glad kvinna med hörlurar i öronen tittar och ler in i sin mobiltelefon. 

Stillbild ur filmen. Film: Statens medieråd.

Arbetet med filmen tog sin början i nätverket MIK Sverige, som Statens medieråd organiserar.

– I våra tidiga samråd med externa aktörer såg vi att det fanns ett stort behov av en film som på ett enkelt och inspirerande sätt skapar nyfikenhet kring MIK. Till denna kortfattade film kommer vi under början av 2021 ta fram ett kompletterande presentationsmaterial som förklarar MIK ytterligare. Vi hoppas att materialet sedan kommer användas på flera verksamheter runt om i landet där det finns behov av att höja kunskaperna om MIK – och hur det påverkar oss alla, säger Lianna Hallsénius, projektledare för nätverket MIK Sverige.

Filmen är fri att använda i undervisning.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!