Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Pandemi och infodemi: Tips till vuxna för att stötta barn

Hur kan man stärka och stötta barn vars medieflöden och kanaler kan innehålla skrämmande och felaktiga uppgifter om coronaviruset eller påstådda botemedel?

Flicka som sitter i mörkret med sken av sin mobiltelefon

Foto: Jessica Gow / TT

Med anledning av coronaviruset talar Världshälsoorganisationen om att vi är drabbade inte bara av en pandemi utan också av en infodemi.

Därför är det viktigt att prata med barnen om det som händer och värdera den information som ges. Saklig och välgrundad information om hur var och en kan bidra till att minska spridningen av viruset är viktigt att förmedla till barn.

Tre tips till vuxna om barn, information och medier i en orolig tid:

1. Var tillgänglig och lyhörd – bagatellisera inte

Avfärda eller bagatellisera inte barnens oro och dela inte din egen med dem. Ta emot, lyssna och ta barnens frågor och sinnesstämningar på allvar. Ställ frågor kring och granska uppgifter som barnen har snappat upp. Förhör inte, var lyhörd och invänta rätt tillfälle. Förklara att det kan finnas information och bilder som är baserade på rykten och felaktigheter.

2. Håll dig informerad och uppdaterad

Använd källor du litar på. Var saklig och försök att sammanfatta information i enkla punkter utan för många detaljer, speciellt med de yngre barnen. Barn påverkas av hur vuxna hanterar situationen. För dem är det viktigt att uppleva att vuxna är lugna och tar ansvar, håller sig uppdaterade och förklarar. Det är en trygghet att vuxna i barnets närhet är överens om vilken information man vill föra vidare till dem. Berätta hur du/ni uppfattar att experter och politiker tänker när de fattar beslut. Var öppen för diskussioner och åsikter och håll dig till fakta.

3. Upprätthåll rutiner och var närvarande

Rutiner hjälper barn att känna trygghet, skapa gemensamma överenskommelser om skärmtid, spel och sociala medier.

Var närvarande och hjälp till att välja informationskanaler, men också att avgränsa information, fokusera på annat och gör saker tillsammans. Prata om hur man kan hjälpas åt i vardagen och påminn om att det kommer en tid efter pandemin.

Material från Statens medieråd

> Krönika: Om sökningar och säkra källor i oroliga tider
> Material för skolan: Bilder och verkligheter

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!