Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Tips till lärare: Lektioner om upphovsrätt, medier och internet

På Statens medieråds webbplats hittar du som är lärare material att använda i undervisningen. Här har vi samlat ett urval av våra lektioner och övningar.

Elever och lärare i klassrum. Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

1. Lektionspaket om upphovsrätt: I det nya digitala medielandskapet är vi många som skriver, publicerar bilder, delar och kommenterar. När vi gör det måste vi förhålla oss till lagar och regler om upphovsrätt, både vår egen och andras. Lektionerna i det här paketet är uppbyggda på två pod-casts om verkliga händelser, när bilder och filmklipp spreds på nätet på ett oväntat sätt. Till lektionerna hör övningar och diskussionsfrågor.

Materialet är en del av MIK för mig, där du hittar färdiga lektioner om medie- och informationskunnighet.

Årskurs: 6-9 och gymnasiet

2. Bilder och verkligheter: Dagens unga översköljs av bilder, men har de koll på hur ett foto kan manipuleras? Eller den dolda innebörden av en tecknad figur? Eller hur man har ett kritiskt förhållningssätt till bilder? I det här paketet finns färdiga lektioner med presentationer, lärarhandledning och övningar för klassrummet i syfte att öka elevernas förståelse för bildspråk online.

Årskurs: 6-9 och gymnasiet

3. Propaganda och bilders makt: Bilder är effektiva bärare av budskap. I många fall kan de spela direkt på känslor, vilket kan göra mottagaren mindre kritisk till det budskap som förmedlas. I det här metodmaterialet får eleverna öva på att aktivt reflektera och granska budskap som förmedlas via filmer och bilder.

Åskurs: 6-9 och gymnasiet.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!