Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Utbildning på nätet i coronatider

Hur ska eleverna klara av att studera när klassrummet är förflyttat till hemmet? Vilken anpassning behövs för elever som är i behov av särskilt stöd? Finns det bra övningar för distansundervisning som kan hjälpa eleverna att genomskåda falska uppgifter om coronaviruset?

När många elever nu har sitt klassrum på nätet behövs bra material för skolan och distansundervisning. Här finns resurser från aktörerna inom Statens medieråds nätverk för medie- och informationskunnighet med lektionspaket som är speciellt anpassade för undervisning på distans och övningar i att genomskåda falska uppgifter som sprids om coronavirsuet.

Lärare med elever i ett bibliotek

Foto: Shutterstock.

Resurser för distansundervisning

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har samlat sina digitala erbjudanden för att bidra till en likvärdig utbildning i digitala tider: Här finns de samlade Länk till annan webbplats..

På SPSM:s webbplats går det också att ladda ner en kostnadsfri skrift om digitalt lärande och möjligheter med digitala verktyg för barn och elever med funktionsnedsättning. Länk till annan webbplats.

Sveriges Utbildningsradio, UR, har samlat en mängd program som hör till skolans kärnämnen för att stärka lärarnas möjligheter att kunna hjälpa elever att plugga hemifrån. De finns på temasidan Skola hemma Länk till annan webbplats..

UR har även startat en programserie: Skola hemma-experterna Länk till annan webbplats. som sänds varje vardag under april månad. Programmet tar upp de frågor eller problem som uppstår när lärarna i grundskolan nu har elever både i klassrummet och hemma och föräldrar ställs inför nya uppgifter.

UR:s serie Orka plugga Länk till annan webbplats. riktar sig till årskurs 7 – 9 i grundskolan. Programmen som ger tips på studieteknik tar även upp frågor om källkritik och källtillit. Här finns också ett specialprogram om hur man hittar rätt info i coronatider!

När skolan flyttar hem Länk till annan webbplats. är en radioserie från UR om att ha skola hemma. Den tar upp frågor som: Hur får vi barnen att göra det de ska? Hur lång är en skoldag och vad gör vi för att inte bli tokiga på varandra? Programledare Maja Härngren, som själv är förälder, tar hjälp av lärare, föräldrar och elever för att skapa så mycket ordning i kaoset som det bara går.

Från UR kommer också den nya serien “Källkoll Corona” Länk till annan webbplats., som vänder sig till årskurs 7–9. En serie med journalisterna Jack Werner och Åsa Larsson som tre gånger i veckan tar upp vikten av källkritik nu när vi översköljs av information och desinformation.

Internetstiftelsen erbjuder paket med digitala lektioner Länk till annan webbplats. för låg- mellan- och högstadiet. Här finns också instruktionsfilmer för hur materialet kan användas.

Mediekompass har valt ut ett antal lektionsövningar som berör MIK, med fokus på medier och journalistik och anpassat dem för distansundervisning. Övningarna är inriktade på gymnasiet och annan undervisning som inte längre bedrivs i klassrummet. Här finns deras lektioner lämpliga för distansundervisning Länk till annan webbplats..

Statens medieråds läromaterial ”Bilder och verkligheter – visuell gemenskap på nätet innehåller lektioner som stärker eleverna i ett medvetet förhållningssätt till bilder de möter på nätet. Materialet riktar sig till pedagoger inom grund- och gymnasieskola och lämpar sig för ämnena svenska, samhällskunskap och bild. Det passar även bra för ämnesövergripande arbete.

Filmkunnighet för skolan

Svenska Filminstitutet arbetar för att öka filmkunnigheten hos barn- och unga i hela landet. I tider av hemundervisning och social distansering lyfter de möjligheten att arbeta med film och dess pedagogiska potential även i hemmiljö.

En film som fått förnyad aktualitet är exempelvis den brasilianska filmen Tito och fåglarna Länk till annan webbplats. som handlar om ett virus som sakta men säkert sprider sig över världen. Viruset får näring av rädsla och botas genom tillit. Till filmen hör, utöver Filminstitutets handledning, också ett spel Länk till annan webbplats. om källkritik.

Utöver filmhandledningar erbjuder Filminstitutet även den filmpedagogiska modellen Lika värl(l)d - för vem? Länk till annan webbplats. som förser lärare med underlag för att initiera och leda samtal om rättvisa, jämställdhet och demokrati utifrån filmscener ur filmerna Fucking Åmål, Min lilla syster och Sameblod. Filmklipp och frågeställningar går utmärkt att låta eleverna ta itu med även hemifrån.
För de pedagoger som undervisar om Sveriges nationella minoriteter finns ett nyligen lanserat och gediget material Länk till annan webbplats. att utgå ifrån med filmer och handledningar.

Filmarkivet.se Länk till annan webbplats., som drivs av Svenska Filminstitutet och Kungliga biblioteket, erbjuder möjligheten att ta del av unikt rörligt bildmaterial ur arkiven. Främst rör det sig om kort-, dokumentär-, journal- och reklamfilm, som tillsammans speglar ett svenskt århundrade i förvandling och framväxten av dagens samhälle. Här finns även en specifik satsning under namnet Filmarkivet för skolan och allt material är fritt att använda inom ramarna för undervisningen.

MIK Sverige

Om MIK Sverige: Syftet med nätverket är att genom samverkan mellan aktörer utveckla kunskap och effektivisera arbetet inom MIK-området – och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige. Nätverket består av aktörer som är verksamma inom den offentliga sektorn och den idéburna sektorn.

För mer information om nätverket:
> MIK Sverige

Mer från nätverket

Det här är sista delen i en serie på tre om hur nätverkets resurser kan hjälpa under corona-pandemin. Här hittar du de övriga artiklarna:

> Digitalisera säkert i coronatider Länk till annan webbplats.
> Desinformation och infodemi i coronatider Länk till annan webbplats.

Fakta: säkra källor

För att få bekräftad information om corona-pandemin, vänd dig till någon av följande källor:

> Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.
> MSB Länk till annan webbplats.
> Krisinformation.se Länk till annan webbplats.
> 1177, Vårdguiden: Information på flera språk Länk till annan webbplats.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!