Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Vita fläckar i Sveriges historia

På årets sista forumträff för anställda vid statliga myndigheter låg fokus på Sveriges deltagande i koloniseringen och slavhandeln, antisemitism i digitala miljöer samt säkerhet för moskéer och muslimska församlingar.

Logotyp: Forum för levande historia

Logotyp: Forum för levande historia

Vad är representation? Vilka etiska avväganden bör en myndighet göra i strävan efter god representation? På Forum för levande historias digitala forumträff den 8 december lyftes frågorna av René León Rosales, forskare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Programmet för dagen rymde flertalet punkter. Lisa Kaati, forskare på Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI), presenterade en fördjupning om antisemitism i digitala miljöer: ”Antisemitiska stereotyper i sociala medier”. Myndigheten för stöd till trossamfund berättade om uppdraget att höja kunskapen om säkerheten för moskéer och muslimska församlingar samt aktörers utsatthet och hatbrott. Maria Ripenberg, journalist och filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet, föreläste under samma titel som sin bok: ”Historiens vita fläckar: om rasismens rötter i Sverige”. Med exempel från Sveriges deltagande i slavhandeln och koloniseringen visade hon hur dagens rasism har historiska rötter.

—De här träffarna ger oss som deltar sammanhang och förståelse, men också fördjupad kunskap om företeelser som kan förklara samhällsutveckling och historieskrivning, säger projektledare Ida Lithell, som deltog vid forumträffen för Statens medieråds räkning.

Dagen avslutades bland annat med omvärldsbevakning och nedstamp i nya regeringsuppdrag, däribland Barnombudsmannens uppdrag att ta fram och sammanställa kunskap om barns och ungas utsatthet för rasism. På nyhetssidan lyftes att Europeiska kommissionen för första gången har antagit en EU-gemensam hbtqi-strategi. Under åren 2021-2025 har strategin följande fyra fokusområden:

  • Bekämpa diskriminering av hbtqi-personer
  • Sörja för hbtqi-personers trygghet
  • Bygga inkluderande samhällen för hbtqi-personer och att
  • Förespråka lika möjligheter för hbtqi-personer.

Fakta forumträffar

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Myndigheten har startat ett myndighetsnätverk för statligt anställda för utbyte av erfarenheter samt fortbildning inom frågor som rör arbete mot rasism, homo-, bi- och transfobi. Under 2020 arrangeras tre forumträffar för det statliga myndighetsnätverket.

> Läs mer om forumträffarna Länk till annan webbplats.
> FOI:s studie Antisemitiska stereotyper i sociala medier Länk till annan webbplats.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!