Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Din digitala integritet - så kan den skyddas

Nätkapning, övervakning och kränkning — i dag finns en mängd olika perspektiv på digital integritet. För att kunna lotsa dig fram i dagens medielandskap krävs kunskap om vilka regler som gäller och hur den digitala integriteten kan skadas och skyddas.

Övervakningskamera påslagen.

Övervakad? I vilket syfte? Lär dig mer om digital integritet med hjälp av MIK Sveriges kunskapsbank. Foto: Shutterstock.

För dig som vill fördjupa dig i digital integritet har vi sammanställt en lista över resurser som behandlar ämnet. Innehållet kommer från MIK Sveriges kunskapsbank Länk till annan webbplats., som samlar material från Statens medieråd, Digiteket, Internetstiftelsen och Utbildningsradion — allt som allt mer än 1500 sökbara artiklar.

Vår digitala planet

Vilka är de olika aktörerna och de olika drivkrafterna bakom vår alltmer uppkopplade och övervakade värld? Vad är vi beredda att offra av vårt privatliv för ökad bekvämlighet och trygghet? Estland, USA och Kina, några av jordens mest digitaliserade länder, har valt helt olika sätt att tillämpa tekniken.
Vad: En programserie från Utbildningsradion om den största samhällsförändringen sedan industrialiseringen.
> Ser du Storebror? Länk till annan webbplats.

Våra digitala fotspår

När vi använder digitala tjänster lämnar vi spår efter oss i form av olika typer av information. Denna information kan exempelvis handla om hur vi hittade till en viss webbtjänst och vilken typ av digital enhet vi använde.
Vad: Artikel från Digiteket som berättar om finska tjänsten Digiprofiltest, som undersöker attityder till, och kunskaper om, digital spårning och integritet.
> Vad vet du om dina digitala fotspår? Länk till annan webbplats.

Vad betyder säkerhet på internet?

Mycket av det vi behöver skydda i en digital värld är abstrakt, sådant vi inte kan se, ta på eller skydda fysiskt. Som integritet! Genom fördjupning i digital säkerhet blir vi varse möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation.
Vad: Lektion i digital kompetens från Internetstiftelsen, åk 4-6.
> Hur är man säker på nätet? Länk till annan webbplats.

Barns och ungas fri- och rättigheter

För barn och unga har digitaliseringen stor påverkan på deras vardag, både i skolan och på fritiden. Vilket ansvar har aktörerna som skapar, tillhandahåller och ansvarar för digitala miljöer där det är vanligt att barn och unga befinner sig?
Vad: Vägledning för aktörer aktörer inom spel, sociala medier och andra plattformar. Vägledningen är framtagen av Barnombudsmannen, Statens medieråd och Datainspektionen och kan läsas som en sammanfattning av vad man har att tänka på enligt barnkonventionen, dataskyddsförordningen och barns rätt till skydd mot skadlig mediepåverkan.
> Barns och ungas rättigheter på digitala plattformar

> Här hittar du fler material om digital integritet Länk till annan webbplats.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!