Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Folkbildningsarena startas för MIK

Nu ska en folkbildningsarena knytas till det nationella aktörsnätverket MIK Sverige. Statens medieråd bjuder in verksamma inom folkbildningen med intresse för MIK-området till ett uppstartsmöte i oktober.

Man med hörlurar antecknar framför skärm.

Nu startar Statens medieråd en folkbildningsarena för MIK. Foto: Shutterstock.

För att kunna delta i dagens demokratiska samtal blir det allt viktigare att hålla jämna steg med den digitala utvecklingen. Digitala plattformar och tjänster bygger på massiv datainsamling och informationsflöden består av både fakta och desinformation, vilket gör det svårare att vara en medveten medieanvändare. Medie- och informationskunnighet – MIK – är därför en nödvändig medborgarkompetens i dagens medielandskap.

Medie- och informationskunnighet (MIK) omfattar kunskaper, förmågor och förhållningssätt som är nödvändiga för ett aktivt medborgarskap. I detta ingår till exempel att förstå mediernas roll i samhället, att kunna finna, analysera och kritiskt värdera information och att själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier och sammanhang.

Folkbildningen, som bidrar till att människor kan öka sin kunskap och bildning genom livet och utvecklas som samhällsmedborgare, spelar här en viktig roll. Därför startar Statens medieråd nu en folkbildningsarena för MIK, till vilken verksamma inom folkbildningen med intresse för MIK-området välkomnas att delta.

Knyts till MIK Sverige

Folkbildningsarenan kommer att knytas till det nationella aktörsnätverket MIK Sverige som koordineras av Statens medieråd på uppdrag av regeringen och som i nuläget består av 21 myndigheter och organisationer. Syftet med nätverket är att genom samverkan utveckla kunskap, stärka kvaliteten och effektivisera arbetet inom MIK-området – och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige.

– Genom att knyta verksamma inom folkbildningen till det nationella nätverket och dess ytterligare MIK-kretsar, såsom det akademiska MIK-forumet, kan helt nya samarbeten av värde för alla parter och ett bredare kunskapsutbyte uppstå. Vi anordnar träffar både för samverkan och omvärldsbevakning – och erbjuder alla en plattform genom vilken behov kan fångas upp och vi kan stärka varandra, berättar Moa Ranung, projektledare vid Statens medieråd.

Uppstartsmötet för folkbildningsarenan sker den 26 oktober. Vid frågor om folkbildningsarenan, kontakta moa.ranung@statensmedierad.se.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!