Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Fördjupa kunskapen om begreppet källtillit

Med internets informationsflöden har termer som källkritik kompletterats av källtillit — som innebär att ha förtroende för tillförlitliga källor. För dig som vill fördjupa dig i källtillit har vi sammanställt en lista på material som behandlar ämnet i MIK Sveriges kunskapsbank.

Tidningar i hög framför dataskärm.

Medan källkritik handlar om att lita på en enskild artikel eller ett enskilt påstående handlar källtillit om att lita på en aktör på system- och organisationsnivå. Foto: Shutterstock.

Fri åsiktsbildning

Bibliotekens uppgift är bland annat att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Samtidigt hjälper biblioteken medborgarna med källkritik, informationssökning, källtillit och sökteknik, det vill säga medie- och informationskunnighet. Är dessa två uppdrag förenliga?
Vad: Kurs från Digiteket.
> Är MIK-arbete förenligt med bibliotekets uppdrag att främja fri åsiktsbildning? Länk till annan webbplats.

Behovet av källtillit

Källkritik är ett begrepp och en förmåga som det länge talats om. En ny term har på senare tid seglat upp på MIK-himlen; källtillit. I mitten av augusti 2019 utsåg Språktidningen källtillit till veckans nyord Länk till annan webbplats.Men vad är egentligen källtillit – och varför behöver vi den?
Vad: Artikel från Internetstiftelsen.
> Därför behöver du källtillit Länk till annan webbplats.

Pålitlig källa

Förutom vikten av källkritik behövs källor som vi faktiskt kan lita på. Kanske hinner vi inte alltid granska all den information som vi dagligen möter. Hur kan man veta om en källa är pålitlig?
Vad: Orka plugga — ett faktaprogram om källkritik från Utbildningsradion.
> Orka plugga: Källtillit Länk till annan webbplats.

Fler tips?
> Här hittar du mer material om källtillit i MIK Sveriges kunskapsbank Länk till annan webbplats.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!