Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Låt höstlovet
bli ett läslov

Barns och ungas läsning av böcker och tidningar minskar samtidigt som många unga själva anser att de borde läsa mer. Katti Hoflin ingår i regeringens läsråd, som är drivande och samordnande i det läsfrämjande arbetet i Sverige.
- Lägg in mer läsning som en naturlig del av undervisningen och var nyfiken på vad barnen tycker är spännande och bygg vidare på det, säger hon och ger ett boktips inför höstlovet.

Katti Hoflin vid sidan av bok bland löv.

- Vi är aldrig mer ensamma på jorden om vi får tag i läsning av till exempel skönlitteratur, säger Katti Hoflin som ingår i det nyinrättade läsrådet inom Kulturrådet. Foto: José Lagunas Vargas.

Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen, brinner för läsning. I dag ingår hon i regeringens läsråd Länk till annan webbplats., med uppdrag att samla och samordna aktörer och insatser kring barns och ungas läsning. Läsrådet ska bland annat bidra till Kulturrådets läsfrämjande arbete och lämna förslag på olika läsfrämjande insatser. Uppdraget innefattar även att följa relevant forskning, identifiera utvecklingsbehov inom det läsfrämjande arbetet och ansvara för kunskapsinsamling.

Varför är det då viktigt att läsa just böcker? Katti Hoflin menar att det finns flera studier som visar på vikten av läsning.

— Vi förstår bättre vad vi läser, minns det OCH reducerar våra stressnivåer när vi läser på papper. Precis som vi minns bättre om vi antecknar för hand. Men detta är bara nyttan med läsning. Det magiska är ju att vi växer inuti av läsning. Vi är aldrig mer ensamma på jorden om vi får tag i läsning av till exempel skönlitteratur. Så det är faktiskt en mänsklig rättighet som alla har och som jag i alla fall inte kan sluta brinna för och verka för.

Vi ser i våra undersökningar Ungar & medier att den dagliga läsningen minskar i de flesta åldrar och att uppfattningen att för lite tid ägnas åt läsning ökar. Hur kan man få dagens unga att läsa mer?

— Jag ledde ett seminarium om just pojkars läsning på Bokmässan i år. En av paneldeltagarna sade: Släpp skärmen själv! Både som förälder, pedagog eller lärare i skolan. Lägg in mycket mer läsning som en naturlig del av undervisningen och var nyfiken på vad barnen verkligen tycker är spännande och bygg vidare på det.

Vad läser du själv just nu? Har du något boktips inför höstlovet?

— Maja Lundes roman ”Przewalskis häst”. Men om ni inte känner till Maja rekommenderar jag alla att börja med ”Binas historia”, fortsätta med ”Blå” och sedan toppa med ”Przewalski. Det är en fantastisk trilogi om vår jord och de förändringar vi själva orsakat på klotet.

FAKTA LÄSRÅDET

Ordförande i läsrådet är Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin. Företrädare för Statens skolverk och Myndigheten för tillgängliga medier adjungeras till rådet. Efter regeringens förslag har riksdagen beslutat att årligen avsätta 10 miljoner kronor till läsrådet. Ledamöterna i rådet består av:

Marlen Eskander, grundare och verksamhetschef Läsfrämjarinstitutet
Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen.
Eric Haraldsson, skolbibliotekarie i Växjö vid Ringsbergskolan.
Ingela Korsell, författare.
Elin Nord, universitetsbibliotekarie Göteborgs universitet.
Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap, Malmö Universitet.
Helya Riazat, rektor Järvaskolan.
Dilsa Demirbag Sten, generalsekreterare Berättarministeriet.
Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!