Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Lektioner: Demokrati och medier

I en tid av oro och (upplevda eller verkliga) hot mot demokratin kan du som lärare vilja ta upp frågor om mediernas roll i demokratin och vikten av att som mediekonsument kunna identifiera och avkoda vinklade budskap, bilder eller propaganda. Här har vi samlat tre tips på material från Statens medieråd att använda i klassrummet.

Elever i skolbänkar i klassrum. Foto: Jessica Gow/ TT.

Foto: Jessica Gow/ TT.

MIK för mig: Vinklade budskap

Syftet med detta lektionspaket är att eleverna ska förstå några ofta förekommande metoder för påverkan, samt reflektera över vinklade budskap. Paketet innehåller tre lektioner, med koppling till läroplanen för högstadiet och gymnasiet.

MIK för mig: Demokrati

En fungerande demokrati kan sägas förutsätta att vi har gemensamma verklighetsbilder, att vi är informerade, att vi har politiska kunskaper och att vi kan delta i det politiska samtalet. Den här samlingen lektioner handlar om vilka möjligheter och risker som uppstår när vi kan själva kan välja information och informationskanaler. Paketet har koppling till läroplanen för högstadiet och gymnasiet.

Propaganda och bilders makt

I detta metodmaterial för högstadiet och gymnasiet ingår en lärarhandledning och de två modulerna Bild är ett språk och Konsten att övertyga. Genom arbete med materialet kan eleverna reflektera över hur propagandabilder och propagandafilmer är uppbyggda och öka sin demokratiska motståndskraft.

Länkar

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!