Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

MIK - en förutsättning för demokratin

Kan medie- och informationskunnighet, MIK, påverka var och en att känna sig än mer inkluderad i demokratin? Är digital kompetens en förutsättning för fri åsiktsbildning och mediemångfald i en tid då samhället digitaliseras och automatiseras?

Folkmassa på övergångsställe i stadsmiljö. Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Frågorna är en aspekt av många som tas upp på konferensen Future of Democracy Summit — Sustainable Citizenship in a Digital Age Länk till annan webbplats., som hålls i Göteborg med start denna vecka, arrangerad av bland andra Västra Götalandsregionen, AI Sweden, Medier & Demokrati, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och Kommittén Demokratin 100 år. Statens medieråds direktör Anette Novak medverkar och talar om vikten av medie-och informationskunnighet när det digitala samtalet och medborgerliga engagemanget flyttar till digitala plattformar.

Bland de övriga talarna märks tidigare statsminister Carl Bildt (M), tidigare digitgaliseringsminister Peter Eriksson (MP) samt Norges fd digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H).

— Att stärka medie- och informationskunnigheten i befolkningen är avgörande för om demokratin ska utvecklas framöver, säger Statens medieråds direktör Anette Novak. För att alla ska kunna vara aktiva och engagerade medborgare krävs en mängd nya kunskaper och färdigheter: som att veta vilka kanaler man ska välja för att nå ut till olika målgrupper – eller vilka medieslag som attraherar olika åldrar.

Senaste medieutredaren Olle Wästberg skrev i sitt slutbetänkande Låt fler forma framtiden! Länk till annan webbplats. om behovet av att stärka mellanvalsdemokratin, alla de möjligheter en medborgare har att påverka mellan valåren – och allt fler exempel på medskapande och samskapande dyker upp också upp i olika demokratiska processer. Men att möjligheterna finns är inte nog, menar Anette Novak:

— Många av dessa plattformar är digitala och kräver att användaren är van att röra sig i digitala miljöer, känner igen standardsymboler och kan publicera sina åsikter – här är det tyvärr så att det ännu finns stora klyftor och att vissa röster därigenom inte kommer att komma fram.

Statens medieråd arbetar på regeringens uppdrag med att kartlägga insatser och aktörer som genomför insatser för att stärka MIK i olika befolkningsgrupper – och på att stärka samverkan mellan dessa, för förbättrad effektivitet. Läs mer om vad myndigheten gör här: Om Statens medieråd.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!