Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Krönika: Ännu ett år av omställning

Att offentliga verksamheter ska vara hållbara verksamheter måste vara en central dimension i allt vi gör, tills dess att samtliga dessa mål är uppnådda. Det skriver Anette Novak, Statens medieråds direktör.

Planta på väg upp ur jorden.

Anette Novak, Statens medieråd direktör, menar att den största förändringen är medarbetarnas ändrade resmönster. Foto: Shutterstock.

Sveriges miljöpolitik handlar om att skapa ett samhälle som är fritt från utsläpp och farliga gifter, med hänsyn till både människor, djur och natur. Vi ska skapa ett hållbart samhälle – oavsett om det handlar om ekologi, ekonomi eller socialt.

Det här är uppgifter som Statens medieråd sedan länge inte anser enbart faller på myndigheter med direkta uppdrag på de nämnda områdena. Att offentliga verksamheter ska vara hållbara verksamheter måste vara en central dimension i allt vi gör, till dess samtliga dessa mål är uppnådda.

Klimatförändringarna manar oss alla, individer såväl som organisationer, dessutom att accelerera våra insatser. FN:s klimatkonferens, COP26 i Glasgow, i november 2021 underströk allvaret: ”Mänskligheten har fört krig mot naturen. Det måste upphöra. Jorden är vårt enda hem. Vi måste begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och vi måste agera nu. Tillsammans”, sa Europeiska rådets ordförande Charles Michel, en av ledarna för EU:s delegation till världstoppmötet.

Liksom 2020 har myndighetens verksamhet påverkats av pandemin med bland annat omfattande nivåer av hemarbete för att bekämpa smittspridningen av Covid-19. Dessa åtgärder har fått avtryck på de miljömässiga fotspåren, i form av lägre energi- och pappersförbrukning. Men den största förändringen är medarbetarnas ändrade resmönster. När majoriteten av alla möten blivit resfria resulterar det i stora klimatvinster i form av minskade koldioxid-utsläpp.

Men statistiken väcker också frågor om det är verkliga förändringar eller om fotspåren bara flyttat. Energiförbrukningen må ha gått ner på kontoret, samtidigt har den troligen ökat i hemmen. Vi har rest mindre, men låtit transportera hem en mängd varor. Med ökad komplexitet är exakta resultat svåra att få fram. Vad som är säkert är att Statens medieråd fortsätter, oförtrutet, att arbeta för ännu ett miljödiplom, en årlig hållplats på vägen mot en helt igenom hållbar verksamhet.

Anette Novak, direktör Statens medieråd

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!