Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Minskat läsande i nästan alla åldrar

Barn och unga lägger allt mindre tid på att läsa böcker och tidningar, samtidigt som många unga själva anser att de borde läsa mer. Det visar Statens medieråds rapport Ungar & medier.

Tonåringar på rad med böcker uppslagna. Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Bland tonåringar i åldern 17 till 18 år är det 8 procent som läser varje dag, enligt rapporten, jämfört med 23 procent år 2012. Rapporten Ungar & medier har visat på en succesiv minskning för den dagliga läsningen under lång tid.

— Man ska dock komma ihåg att dessa siffror bara gäller läsning av böcker och tidningar på fritiden. Barnen läser ju även i skolan, säger Yvonne Andersson, analytiker på Statens medieråd som tagit fram rapporten.

Även om läsningen bland de yngre barnen också minskar är det en större andel yngre som svarar att de läser varje dag. År 2020 läste 21 procent av barnen mellan 9 och 12 år dagligen, en minskning från år 2012 när 31 procent läste dagligen med 31 procent år 2012.

Bland de yngre barnen finns också den enda avvikande trenden: i gruppen som är mellan 9 och 10 år syns en liten ökning. Bland 9-åringarna ökade den dagliga läsningen från 27 procent till en nivå där 30 procent läser varje dag. Hos 10-åringarna ökade andelen från 16 procent till 24 procent mellan år 2018 och 2020.

En annan trend i rapporten är att fler unga anser att de ägnar för lite tid åt att läsa. Omkring hälften av alla tonåringar svarar att de lägger för lite tid på att läsa.

— Redan när frågorna ställdes första gången 2012 var det fler som tyckte att de läser för lite än som läste dagligen. Sedan dess har andelen dagliga läsare minskat i alla åldrar medan andelarna som tycker att de läser för lite har ökat. Detta innebär att skillnaden mellan vad barnen gör och vad de själva tycker att de bör göra har ökat, säger Yvonne Andersson.

Fakta: Ungar & medier

Ungar & medier Länk till annan webbplats. är Sveriges största statistiska undersökning av barn och ungas medievanor. Årets upplaga av rapporten är en specialversion där en del av frågorna handlar specifikt om hur medieanvändningen påverkats av coronapandemin. Underlaget för denna rapport består av två olika enkäter som sändes ut till 2000 barn 9–12 år och 2999 barn 13–18 år. Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval, stratifierat på ålder, från befolkningsregistret. Urval och datainsamling görs av SCB.

Läs eller ladda ner Ungar & medier

> Ungar & medier 2021 Pdf, 6.3 MB.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!