Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Näthat tema på årets Epra-möte

Det internationella myndighetsnätverket Epra, European Platform of Regulatory Authorities, samlades digitalt den 20-21 maj 2021. På agendan fanns bland annat frågor om hat och hot på nätet.

Händer på tangentbord. Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Epra, där Statens är en av de svenska representanterna, samlar mediemyndigheter från 44 olika länder. Den 20 maj höll styrelseval i EPRA. Den 20-21 maj anordnade nätverket årets möte . Denna gång online, med temat: Living with hate speech: from apprehending to combatting.

Från Statens medieråd medverkade direktör Anette Novak med ett anförande om Näthat och minderåriga: uttryck, orsaker och verkningsfulla interventioner.

— Det är väldigt positivt att utbyta erfarenheter mellan länder i syfte att skapa tryggare digitala miljöer för barn och unga. Denna gång lyfte vi vår nya forskningsöversikt Utsatt på nätet Pdf, 2.2 MB. och de många goda exempel på insatser som faktiskt påverkar, till exempel genom att färre utsätter skolkamrater för hat och andra typer av elakheter på nätet, säger Anette Novak.

Den 20 maj hölls det formella medlemsmötet där Statens medieråd representerades av chefen för operativa avdelningen Lotta Persson. Vid detta möte avhandlades bland annat inval av ny medlem (Kavi från Finland), stadgeändringar (53rd EPRA meeting: adoption of new Statutes Länk till annan webbplats.) samt val av ny styrelse.

Den 21 maj hölls även ett möte i en arbetsgrupp inom Epra, EMIL. EMIL är Epras arbetsgrupp för, medie- och informationskunnighet, MIK-frågor, där Martina Wagner, ansvarig för myndighetens MIK-program, medverkade. Där diskuterades, utifrån förmiddagens föredragning, olika exempel på nationella MIK-initiativ som syftar till att stävja hat i onlinemiljöer. Den svenska rörelsen #jagärhär lyftes som ett framgångsrikt exempel på en insats som spritts i flera europeiska länder just för att skapa ett bättre debattklimat online.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!