Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Nationell strategi för suicidprevention

Tillsammans med 24 andra myndigheter ska Statens medieråd bidra till arbetet med en kommande strategi på området psykisk hälsa och suicidprevention. Arbetet leds av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

I september 2021 ska myndigheterna som deltar redovisa sina individuella analyser, utifrån sina verksamhetsområden. Därefter ska Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen redovisa en plan för det fortsatta arbetet med strategin.

Suddig bild av människor på gata

Foto: Shutterstock.

— Statens medieråd är en expertmyndighet på området barn och ungas medieanvändning med särskilt fokus på skadlig mediepåverkan. Vårt bidrag kommer vara att belysa vilka samband som finns mellan medieanvändning och psykisk ohälsa, samt suicid bland barn och unga, säger Yvonne Andersson, analytiker på Statens medieråd.

— Barn och unga idag lever stora delar av sina liv i, eller genom, medier. Om vi vill förstå hur psykisk ohälsa uppstår, tar sig uttryck och kan förhindras är ungdomarnas medieanvändning av central betydelse, säger hon.

Medverkande

De myndigheter som medverkar är:

 • Arbetsmiljöverket,
 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte),
 • Försäkringskassan,
 • Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
 • Jämställdhetsmyndigheten,
 • Kriminalvården,
 • Läkemedelsverket,
 • Migrationsverket,
 • Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak),
 • Myndigheten för delaktighet (MFD),
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF),
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF),
 • Polismyndigheten,
 • Sametinget,
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM),
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU),
 • Statens institutionsstyrelse (SIS),
 • Statens medieråd,
 • Statens skolverk,
 • Trafikverket och
 • Vetenskapsrådet

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!